Sign In

Uusi suomalainen innovaatio käytäntöön VTT:n johdolla

13.1.2009

 
Yhteisprojekti tähtää koivutisleiden kaupallistamiseen

Lehtipuusta saatavien tisletuotteiden ja lehtipuutervan tuotteistamispotentiaali on laaja ja vientimahdollisuudet erittäin suuret. Tuotteiden markkinointi edellyttää vielä tisleiden EU-rekisteröintiä kasvinsuojeluaineeksi tai biologiseksi eliöntorjunta-aineeksi. Koivutisleiden markkinoinnin edistämiseksi on käynnistetty VTT:n koordinoima tutkimusprojekti.

Koivutisleiden markkinoille pääsyä edistetään ”Hidaspyrolyysin liiketoimintojen kehittäminen Suomessa” -tutkimusprojektilla. VTT:n koordinoimassa projektissa ovat mukana alan kaikki tärkeimmät tutkimustahot ja pk-yritykset. Tarkoituksena on koota yhteen alan toimijat ja tutkijat Suomessa ja saada yhdessä kaupallistamisen esteet poistetuksi. Tutkimusprojekti on osa Tekesin BioRefine – Uudet biomassatuotteet-ohjelmaa. VTT:n lisäksi tutkimuspartnereina ovat MTT ja HY. Projekti kestää kaksi ja puoli vuotta.

Koivutisleen käyttö kasvinsuojelussa on uusi suomalainen innovaatio. Grillihiilen valmistuksessa hidaspyrolyysiprosessissa sivutuotteena muodostuva tisle on todettu tehokkaaksi aineeksi mm. karkotteena nilviäisten torjunnassa ja puun suoja-aineena.

Tisle soveltuu moniin käyttötarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää biologisena eliöntorjujana (biosidi) sekä puun ja kasvien suojaamiseen. Lisäksi se toimii etana-, hirvi- ja myyräkarkotteena. Tislettä voidaan käyttää yhtälailla myös puun pintakäsittelyaineina, metallin pinnoitusaineina sekä voitelu- ja ihon hoitoaineina. Suomessa pk-yritykset ovat jo aloittaneet tisletuotteiden valmistuksen.

Tuotteiden kaupallistamisessa vielä esteitä

Tuotteiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa on vielä epävarmuuksia, kuten aineiden rekisteröinti- ja laatukysymykset. Hyväksynnän puuttuessa tisletuotteita ei tällä hetkellä saa myydä kasvinsuojeluaineena eikä biosidinä eli biologiseen eliöntorjuntaan. Tuotteiden käyttö edellyttää tisleiden EU-rekisteröintiä kasvinsuojeluaineeksi tai biosidiksi.

Käynnistetyn projektin päätavoitteena on pk-yritysten liiketoimintojen tukeminen ja kehittäminen lehtipuun tisle- ja tervatuotteiden kaupallistamisen edistämiseksi. Työ sisältää tuotteiden talteenoton kehittämistä, koostumuksen ja tehoaineiden määrittämistä sekä laadun vakiointia. Tämän lisäksi käsitellään optimaalisten tuotelinjojen ja liiketoimintakonseptien määrittämistä, tuotteiden käyttömahdollisuuksien, EU-lainsäädännön vaatimien lupien ja rekisteröintien sekä ympäristövaikutusten selvittämistä. Käyttösovellutusten osalta työ keskittyy karkotteisiin ja puunsuojaukseen. 

Tutkimuksia koivutisleen käytöstä ja ominaisuuksista:

http://www.mtt.fi/met/pdf/met143.pdf

Ota yhteyttä