Sign In

Uusi teknologia tehostamaan logistiikkaa ja nopeuttamaan Venäjän ja Suomen välistä tavaraliikennettä

27.4.2010

VTT tutki Venäjän ja Suomen välisiä tavarakuljetuksia. Tulosten perusteella tavaraliikenteen kehittämiseksi tarvitaan logistiikkatiedon prosessien kehittämistä ja enenevää automatisointia. RFID-etätunnistejärjestelmien käyttöönotto hyödyttäisi koko toimitusketjua, asiakkaita ja viranomaistoimintaa maiden rajalla. Kehittäminen vaatii yhteistyötä ja sopimista eri standardien ja sovellusten käytöstä.

VTT:n pilottihankkeessa kartoitettiin ja tutkittiin eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sähköisten järjestelmien ja sanomien hyödyntämiseksi suomalaisen metsäyhtiön ja venäläisen logistiikkaoperaattorin välisessä kuljetustietojen vaihdossa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kuljetustietojen sähköistämistä. Lisäksi selvitettiin junavaunujen automaattista tunnistusjärjestelmää Venäjän ja Suomen välisen liikenteen osalta. 

Tutkimuksessa kuvattiin yhteen kuljetustilaukseen ja sen vahvistamiseen liittyvät sähköiset sanomat. Kartoituksessa havaittiin, että tavarankuljetukseen liittyvässä sanomien vaihdossa joudutaan yhä turvautumaan tiedon manuaaliseen syöttöön ja vastaanottoon ja logistiikkaan liittyvä viestintä tapahtuu usein sähköpostilla, puhelimella ja faksilla.

Logistiikassa tiedon keräämiseen, välittämiseen ja tallentamiseen liittyvien prosessien automatisoinnista saatavat hyödyt ovat merkittäviä. Sähköisesti tuotettua luotettavaa tietoa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin logistiikan hallinnassa. RFID-tekniikan (RFID, Radio Frequency Identification eli radiotaajuinen etätunnistus) käyttöönotto helpottaa tavaravirtojen ja liikenteen ohjausta. Tekniikalla saatava tieto on reaaliaikaista ja prosesseja pystytään seuraamaan tietoverkossa ja eri mobiililaitteissa. Käytettävän kaluston ja infrastruktuurin käyttöastetta pystytään valvomaan paremmin. Tekniikalla saavutettava tiedon läpinäkyvyys lisää luotettavuutta. Etuja saavutetaan myös toimitusvarmuudessa ja varastojen hallinnassa. Tekniikka palvelee sekä kuljetuksia käyttäviä organisaatioita, operaattoreita että viranomaisia ja asiakkaita. RFID- tekniikasta saatavat hyödyt ovat merkittäviä koko toimitusketjun osalta.   

Useat suuret globaalit yritykset ovat siirtymässä tavarayksiköiden tunnistamisessa RFID-tunnisteisiin perustuvaan etätunnistusteknologiaan. Kuljetusyksikön paikannus voi perustua satelliittipaikannukseen, verkkopaikannukseen, WLAN-paikannukseen tai näiden yhdistelmiin. Yhdysvalloissa rautatiealalla vaunujen etätunnistus on ollut käytössä jo 20 vuotta. Suomessa sama tekniikka on käytössä Kotkan Mussalon ja Helsingin Vuosaaren satamien porteilla.

Yksi käytössä oleva RFID-tekniikkaan perustuva sovellutus on sähköinen sinetti. Se on normaaliin mekaaniseen sinettiin integroitu kokonaisuus, joka ilmaisee sinetin rikkoutumisen ja kuljetusyksikköön tunkeutumisen kommunikoimalla sähköisesti lukijalaitteen kanssa.

Ratkaisujen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista autojen ja junavaunujen tunnistetietoja, jota voidaan käyttää eri operatiivisissa järjestelmissä. 

Logistisen viestinnän automatisointi vaatii yhteisistä standardeista sopimista eri toimijoiden välillä. VTT:n erikoistutkija Jarkko Lehtinen toteaa, että suurilla globaaleilla yrityksillä Venäjällä, Suomessa ja muualla Euroopassa on jo toimivia automatisointijärjestelmiä. Kyseessä ei siis ole niinkään tekninen ongelma. Ongelma on se, miten saadaan nämä järjestelmät keskustelemaan keskenään. Yhteistyötä tulisi kehittää.

Automatisointi vaatii eri osapuolten yhteistä näkemystä standardeista, tietoteknillisestä käyttöalustasta (platform) ja siitä, että pystytään lukemaan eri standardien mukaisia tunnisteita. 

Junavaunujen etätunnistamisen kehittämiseksi Suomen ja Venäjän välillä tarvitaan RFID-foorumi yhdessä venäläisten osapuolten kanssa. 

VTT osallistuu Moskovan kansainvälisille kuljetus- ja logistiikka-alan Transrussia-messuille 27. - 30.4.2010.

Ota yhteyttä