Sign In

Uusi teknologia varoittaa välittömästi käyttöhenkilöstöä energiankulutuksen kasvusta ja sen syistä

21.5.2010

Lisää energiatehokkuutta valmistavalle PK-teollisuudelle

VTT osallistuu hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa merkittävästi pienen ja keskisuuren valmistavan teollisuuden energiatehokkuutta. Nykyisin teollisuus saa tietoa energiankulutuksestaan jälkijättöisesti. Älykäs teknologia mahdollistaa tosiaikaisen energiankulutuksen mittaamisen ja siten välittömän puuttumisen kulutukseen. Usein rajut muutokset energiakulutuksessa johtuvat prosesseissa tai koneissa olevista ongelmista. Yhdistämällä energiamittaustietoa tuotannosta ja kunnonvalvonnasta saataviin tietoihin voidaan etsiä myös syitä kulutuspiikkeihin ja korjata ne nopeasti.  Järjestelmä hälyttää käyttöhenkilöstön sähköpostein tai tekstiviestein.

EU:n 7. puiteohjelman AmI-MoSES-projektissa (Ambient-Intelligent Interactive Monitoring System for Energy Use Optimisation in Manufacturing SMEs) kehitetään valmistavalle PK-teollisuudelle ympäristöä havainnoiva älykäs energiankulutuksen mittausjärjestelmä. Järjestelmä näyttää tietoa energian käytöstä ja neuvoo energiatehokkuuden parantamisessa. Mittausjärjestelmä perustuu läsnä-älyyn (ambient intelligence), jonka avulla valvotaan tuotantoympäristöä ja koneita.

Järjestelmän keräämää energiankulutustietoa täydennetään tiedolla kunnonvalvonnasta, tuotantoprosessista ja tuotantoympäristöstä. Älykäs tietokoneohjelmisto mahdollistaa energiamittaustiedon ja energian käyttöparametrien yhdistämisen. Näin järjestelmä kykenee havainnoimaan energiankulutukseen liittyviä ongelmia tosiaikaisesti ja etsimään niille syitä vertaamalla aiemmin kerättyyn valvontatietoon. Tämä perustuu tietokantaan, jossa on tietoa edellisistä mittauksista, ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Kehitettävät palvelut toimivat vuorovaikutteisesti ja tuottavat myös toimenpide-ehdotuksia ongelmien estämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Järjestelmä lähettää käyttöhenkilöstölle sähköposti- tai tekstiviestin mitatuista muutoksista ja havaituista ongelmista. Järjestelmän prototyyppiä on jo kokeiltu.

VTT:n osuutena hankkeessa on energian käyttöparametrien ja energian tehokkuusindikaattoreiden matemaattiset ja tietomallit sekä käyttöliittymän kehittäminen. Kehitystyön haasteena on, että energiankulutuksen tehokkuuden mittaamiseksi vain ylemmällä tasolla on olemassa yleinen matemaattinen malli, joka ei anna eväitä käytön optimointiin. Tuotantoprosessit ovat yksilöllisiä ja kehitettävien tieto- ja laskentamallien on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja räätälöitävissä olevia.

Projektin kotisivut: www.ami-moses.eu. Hankkeessa on partnereita Saksasta, Espanjasta, Englannista ja Sloveniasta.