Sign In

Uusi työkalu vanhemmille: Kasvuseula analysoi lapsen kasvua ja kertoo poikkeamista

9.1.2014

VTT on kehittänyt helppokäyttöisen internet-työkalun, joka tarjoaa vanhemmille analysoitua ja luotettavaa tietoa oman lapsen kasvusta ja kasvun mahdollisista poikkeamista. Kyseessä on uudenlainen omahoidon palvelu myös kansainvälisesti: tähän asti vastaava tieto on ollut vain asiantuntijoiden ulottuvilla. Kasvuseula-työkalu perustuu Itä-Suomen yliopiston kasvututkimusryhmän uudistamiin suomalaisiin kasvukäyriin ja tutkimuksen tausta-aineistoon. Kasvuseula on kaikille avoin palvelu.

Vanhemmat voivat Kasvuseulan avulla seurata aiempaa tarkemmin lastensa kasvua. Tiedot lapsen painon ja pituuden kehityksestä syötetään lapsen omalle tilille Kasvuseulaan, joka analysoi tietoja ja ilmaisee, milloin lapsen kasvukehitys edellyttää asiantuntijan arviota ja siihen perustuvia jatkotoimenpiteitä. Kasvuseulan käyttö on maksutonta, mutta analyysin saaminen lapsen kasvutiedoista vaatii kirjautumista palveluun.

Kasvuseulan analyysit perustuvat uusimpiin kasvukäyriin, jotka on laadittu yli 70 000 suomalaislasta kattavasta aineistosta vuosina 2010 - 2011. Uudet, THL:n suosittelemat kasvukäyrät vastaavat aiempia käyriä paremmin nykyisten suomalaisten lasten kasvua.

”Kasvuseula tuo lasten uusimmat kasvukäyrät tavallisten kansalaisten ulottuville ja parantaa näin vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lastensa terveydestä. Työkalun avulla lapsen kasvun poikkeamat voidaan löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valmiita diagnooseja Kasvuseula ei kuitenkaan tarjoa, vaan sen tarkoitus on ohjata poikkeavalla tavalla kasvavat lapset jatkotutkimuksiin. Osana työkalun jatkokehitystä Kasvuseulaan on suunnitteilla myös konsultointipalveluja”, kertoo VTT:n asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki.

Kasvuseula toimii parhaimmillaan suomalaista perusterveydenhuoltoa tukevana ja täydentävänä työkaluna. Kasvuseulasta on apua poikkeavan kasvun varhaisessa havaitsemisessa etenkin, kun uusiin kasvukäyriin ja -seuloihin ollaan vasta siirtymässä perusterveydenhuollossa.

Kasvuseula on kytketty osaksi Taltioni-palvelua, joka on kuluttajien käyttöön tarkoitettu tietoturvallinen terveystili. Tilille voi tallentaa omia tai lastensa terveystietoja, kuten kasvu-, rokotus- ja lääkitystietoja ja hyödyntää niitä erilaisissa sovelluksissa. Kasvuseulan käyttäjän on mahdollista tallentaa lapsen kasvutiedot myös Taltioniin. Taltioni-tilille karttuvat terveystiedot ovat lapsen käytettävissä myös tämän aikuistuttua. Ajan kuluessa Taltionista voi muodostua arvokas tietopankki, johon kertynyttä elinikäistä terveystietoa voidaan hyödyntää uuden tutkimustiedon valossa.

Kasvuseula: https://kasvuseula.fi/

Media-aineisto

Asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki: Kasvuseula – moderni omahoidon työväline (pdf)
Taltionin toimitusjohtaja Tuomas Teuri: Taltioni.fi (pdf)

Kuva: Kasvuseula kertoo lapsen poikkeavasta kasvukehityksestä.