Sign In

Uusia mahdollisuuksia perinteisen metsäteollisuuden kehittämiseen

10.9.2010

VTT:n tutkimusympäristö nopeuttaa kuitupohjaisten tuotteiden kehitystyötä

VTT:llä Jyväskylässä on otettu käyttöön paperinvalmistuksen tutkimusympäristö, joka vastaa perinteisen metsäteollisuuden tuleviin kehitystarpeisiin. Alan globaali hintakilpailu on kiristynyt, tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja teknologian kehittymisen myötä teknisten ratkaisujen toteuttaminen on yhä haastavampaa. Haasteisiin vastaaminen vaatii tehokkaampaa tuotekehitystyötä ja tiiviimpää yhteistyötä paperinvalmistajilta sekä laitteiden ja materiaalien toimittajilta.

VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö (SUORA) on luotu uusien kuitupohjaisten tuotteiden ja niiden tuotantoprosessien kehittämiseen. Maassamme ainutlaatuinen tutkimusympäristö on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Suomesta on tähän saakka puuttunut yritysten yhteiseen kehitystyöhön soveltuva tutkimustila, jossa voi testata ja kehittää paperinvalmistuksen tuotteita, prosesseja ja raaka-aineita todellisissa tuotanto-olosuhteissa.

Tutkimusympäristö on kooltaan pienempi ja toiminnaltaan muunneltavampi kuin teollisuudessa käytettävät pilot-laitteistot. Tämä mahdollistaa usein vasta idea-asteella olevien ratkaisujen kehittämisen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Uusien puukuitupohjaisten tuotteiden kehittämisessä on huomioitava koko tuotantoketjuun liittyvät vaiheet ja vaatimukset. VTT:n tutkimusympäristössä on helppo kehittää esimerkiksi sopivia raaka-aine- ja kemikaalikonsepteja sekä parantaa nykyisten prosessien energia- ja raaka-ainetehokkuutta. VTT:n huippuosaamisen ja itse kehitettyjen erikoismittausmenetelmien ansiosta tutkimusympäristöstä saatava tieto jalostuu nopeasti yritysten käyttöön.

Pk-sektorin teknologiayritykset hyötyvät tutkimusympäristön toimintamallista, sillä ne voivat aktiivisesti osallistua suuryritysten kanssa tehtävään tutkimus- ja kehitystoimintaan. Pk-yritykset pääsevät hyödyntämään VTT:n asiantuntemusta ja tutkimuslaitteita, luomaan verkostoja ja näyttämään omaa osaamistaan.

Tutkimusympäristöä on kehitetty Metsäklusteri Oy:n, Tekesin, alan yritysten ja VTT:n rahoituksella. Tutkimusympäristö avaa mahdollisuuksia kehittää edelleen kansallista tutkimustoimintaa yhteistyössä tutkimuslaitosten, yritysten, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa.

Mediamateriaali

Ota yhteyttä