Sign In

Uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen koneiden värähtelyn ja melun hallintaan

18.5.2010

VTT ja Oy Noisetek Ab ovat kehittäneet uusia menetelmiä koneiden värähtelyn ja melun hallintaan. Kehitystyön tuloksena syntyneen ELASTE-tuoteperheen korkean vaimennuskyvyn värähtelynvaimennustuotteet tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa ja korvata nykyisin käytössä olevia vaimennusratkaisuja tehokkaammilla ja säädettävillä epoksipohjaisilla ratkaisuilla. Ne myös avaavat täysin uusia markkinoita sovelluskohteissa, joissa esimerkiksi rakenteiden keventämisen myötä esiin tuleville melu- ja värähtelyongelmille tulee löytää kustannustehokas ratkaisu.

Tutkimushanke on kasvattanut perustietoutta ja projektin tuloksena suomalaisilla kone- ja laitevalmistajilla on entistä paremmat valmiudet toteuttaa tulevaisuuden vaatimukset värähtely- ja melutasoista. Tulokset koskettavat erityisesti kone- ja kuljetusvälinesektoria, mutta tärinä ja melu aiheuttavat ongelmia yleisesti myös muilla aloilla.

Noisetekin valmistamien ELASTE-tuotteiden avulla saavutetaan entistä turvallisempia ja pitkäikäisempiä koneita ja laitteita, jotka ovat yhä miellyttävämpiä käyttää. Tutkimushankkeessa olivat mukana mm. Konecranes, Wärtsilä, Metso, Sandvik sekä Junttan. Projektin erinomaisten tulosten ja kokemusten myötä Noisetek uskoo vahvasti ELASTE tuotteidensa kilpailukykyyn myös kansainvälisillä markkinoilla.

’’Projektin aikana epoksipohjaisten ELASTE-tuotteiden valmistustekniikoihin ja vaimennusratkaisujen mitoitukseen liittyvä osaaminen siirrettiin Noisetekille. Tutkimuslaitoksen ja yritysten välinen vuorovaikutus ja yhteinen verkottuminen kehittyivät merkittävästi ja ne mahdollistavat tehokkaan yhteistyön myös jatkossa’’ kuvailee Noisetek Oy:n tuotemyyntipäällikkö Lasse Kinnari

Noisetekin ja VTT:n mukaan projekti on hyvä esimerkki siitä, mitä poikkitieteellisellä lähestymistavalla on mahdollista saavuttaa kohtuullisen lyhyessäkin ajassa. Kehitystyön lähtökohtana oli yhdistää uusinta materiaalitekniikkaa äänen- ja värähtelynhallinnan osaamiseen ja näin kehittää suomalaisen teollisuuden osaamista ja kilpailukykyä.