Sign In

Uusia rintasyövän etenemiseen vaikuttavia geenejä tunnistettu

5.11.2012

FM Laura Lehtisen väitöskirjatyössä etsittiin rintasyövän etenemiseen vaikuttavia geenejä ja tutkittiin niiden toimintaa rintasyöpäsoluissa. Tutkimuksessa löydettiin useita uusia geenejä, jotka vaikuttavat rintasyöpäsolujen selviytymiseen tai liikkumiseen, ja joihin lääkehoitojen kehittämistä kannattaa kohdistaa.

Lehtisen väitöstutkimuksessa havaittiin rintakudoksen rasvahappojen uudissynteesin olevan huomattavasti vilkkaampaa rintasyöpäkudoksissa ja synteesiin osallistuvien geenien ilmentyvän voimakkaammin syöpä- kuin normaalikudoksissa. Lisäksi näiden geenien havaittiin olevan tärkeitä rintasyöpäsolujen kasvulle ja selviytymiselle.

Yksi työn tavoitteista oli löytää syöpäsolujen liikkumiskykyyn vaikuttavia geenejä. Solujen liikkumiselle tärkeän proteiinin, vimentiinin, ilmentymistä sääteleviä geenejä etsittiin rintasyöpäsoluissa tehoseulonnan avulla. Tulokset osoittivat foolihapposynteesissä toimivan MTHFD2 -geenin edistävän etäpesäkkeiden muodostukseen liitettyjä prosesseja. Myös arakinoidihappoaineenvaihduntaan osallistuvien geenien HPGD:n ja PLA2G7:n havaittiin ohjailevan syöpäsolujen liikkumista ja vaikuttavan potilaan tautiennusteeseen.

Rintasyövän eteneminen ja etäpesäkkeiden muodostus on monimutkainen prosessi. Siihen vaikuttavien syöpähoitojen kehittäminen vaatii ilmiön parempaa ymmärtämistä ja tarkempaa tutkimusta. Lehtisen tutkimuksessa saatiin tärkeää uutta tietoa rintasyövän etenemiseen vaikuttavista prosesseista sekä löydettiin mahdollisia uusia kohdegeenejä rintasyöpäsolujen liikkumiseen ja invaasiokykyyn vaikuttavien lääkehoitojen kehittämiselle.

--

Perjantaina 9. marraskuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Laura Inkeri Lehtisen väitöskirja "Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer” (Uusien rintasyövän etenemistä säätelevien geenien identifiointi).

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/84841

 

Ota yhteyttä