Sign In

Uusia toimintamalleja kuntien palvelutuotantoon

13.1.2009

 
Pelastaako innovatiivisuus kuntatalouden?

Talouskriisi on ajamassa ahtaalle kuntien talouden ja palvelujen tuotannon. Selviytyminen tulee vaatimaan muun muassa palvelurakenteiden ja toimintatapojen muuttamista. Porissa on lähdössä liikkeelle kokeilu, jossa haetaan uuden toimintamallin avulla sekä taloussäästöjä että parempia palveluja. VTT:n tutkimusprofessori Timo Sneck, joka toimii myös Turun kauppakorkeakoulun professorina on kehittänyt tämän uuden toimintamallin. Keskeisenä ideana on tuottaa kunnan eri toimialojen taloutta keventäviä, innovatiivisia palveluratkaisuja kilpailuttamalla palveluja hankintatoimen kautta siten, että palvelujen kehitystyö saadaan rahoitettua kunnan budjetin ulkopuolella.

Kuntaliitto varoitti helmikuussa, että kuntien talouteen ilmestyy seuraavan kahden vuoden aikana noin miljardin euron vaje. Kuntaliitto on koettanut selkeyttää tilannetta kokoamalla kuntapalvelujen pelastusohjelmaan esityksiä lamasta selviytymiseen. Esityksen mukaan on muun muassa muutettava palvelurakenteita ja kehitettävä toimintatapoja kehitettävä vastaamaan entistä paremmin muuttuvia olosuhteita. Painetta toimintatapamuutoksiin palvelujen tuotannossa tulee kustannusten lisäksi 2010-luvulla suurien ikäluokkien eläköitymisestä aiheutuvasta työmarkkinoiden uusjaosta: julkisen sektorin työpaikoista jopa 100 000:n arvellaan siirtyvän yksityiselle sektorille.

Porissa aletaan kokeilla mallia, jossa kunta määrittelee keskeiset kehitettävät palvelut, kilpailuttaa näiden palvelujen tuottajat, lupaa palveluille varmat asiakkaat, mutta vaatii vastineeksi tuottajalta panostuksen palvelun kehittämiseen. Rahoitus voidaan hoitaa esimerkiksi siten, että kunnan tulevien säästöjen pohjalta perustetaan yksityinen rahasto, jolla yksityinen sektori rahoittaa palveluinnovaatioiden kehittämiskustannukset ja saa sijoituksensa takaisin, kun palvelukustannukset alenevat.

Porissa kokeiltavan mallin on kehittänyt Turun kauppakorkeakoulun professori, VTT:n tutkimusprofessori Timo Sneck. Mallin sisältämän ns. innovaatiopakotteen hyödyntämiseksi kunnan on ennen kilpailutusta avattava tuottajaehdokkaille pääsy hyödynnettävissä olevaan asiakastietouteen ja muotoiltava yhdessä tuottajaehdokkaiden kanssa palvelujen uudet toimivuusominaisuudet. Näiden perusteella Pori liittää hankintoihin innovaatioehdon. Innovaatioehdoilla voidaan muotoilla Porin strategian mukaisten palvelujärjestelmien kehittymistä sekä varmistaa, että palvelujen tuottajaverkosto toimii innovaatiohakuisesti.

Palveluja käyttävät asiakkaat kytketään palvelukehitykseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toteutettavilla mallipeleillä. Näin asiakkaille tarjoutuu mahdollisuus valita eri teknologioista ja palvelumalleista itselleen sopivin, ja voidaan varmistaa palvelujen asiakaslähtöisyys. Satakunnan radio seuraa kokeilua, ja siinä yhteydessä kehitetään toimivin tapa toteuttaa sosiaalisen median välineistöllä tarvittavat mallipelit. Nykyisen taloustilanteen ongelmiakin kokeilulla voidaan korjata.

Professori Timo Sneckin mukaan kokeilussa voidaan käynnistää "innovaatiohakuisen elvytyksen" toimintamalleja, joilla on elinkeinoelämälle uusivaa vaikutusta pitkälle taantuman jälkeen sen sijaan, että elvytyksessä keskitytään pelkästään työn turvaamiseen työtehtävissä, joiden tuottavuuteen tai sisältöön elvytys ei vaikuta.

Ota yhteyttä