Sign In

Uusilla työmenetelmillä taudit ja lääkkeiden haittavaikutukset entistä nopeammin selville

13.1.2009

 
PlexPress Oy:lle tuntuva rahoitus geenien tulkitsemisen kehittämiseen

VTT:n spin-off -yritys PlexPress Oy on saanut 2.1 miljoonan euron rahoituksen geenien ilmentymisanalytiikan kehittämiseen. Geenien ilmentymisanalytiikka edistää biotieteitä, lääkekehitystä, kasvinjalostustekniikkaa ja diagnostiikkaa. Ilmentymisanalytiikan avulla voidaan mm. seurata sairauksien syntyä ja kehittymistä sekä kehittää parempia lääkkeitä ilman ihmiselle syntyviä haittavaikutuksia.

TRAC-teknologia (Transcription analysis with Affinity Capture) on VTT:n tutkimusprofessori Hans Söderlundin kehittämä menetelmä useiden geenien ilmentymisen mittaukseen useista näytteistä. Mitattavia näytteitä voi olla sadoista tuhansiin. TRAC:in avulla saatu laaja tietomäärä auttaa tutkijoita päättelemään geeneistä mm. sairauksien etenemismekanismeja ja vähentämään lääkeaineiden mahdollisia haitta- ja sivuvaikutuksia sekä estämään myrkyllisten lääkkeiden markkinoille pääsy.

PlexPress Oy:n patentoima TRAC- teknologia edistää biologisten systeemien syvällisempää ymmärtämistä. Se yksinkertaistaa tutkijan työmenetelmiä mahdollistamalla tarkempien tuloksien saamisen sekä lisäämällä joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Teknologian avulla voidaan myös löytää uusia diagnostisia mahdollisuuksia mikä antaa erittäin hyvät edellytykset PlexPress Oy:n kasvulle. Geenien ilmentymisanalytiikka-markkinoiden ennustetaan kasvavan 2 miljardiin euroon neljän vuoden sisällä.

PlexPress Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lahdenperän mukaan TRAC-teknologia on osoittautunut erittäin vakuuttavaksi menetelmäksi biologisten reaktioreittien ja soluviestinnän analysoinnissa sekä tautien luonnehdinnassa.

PlexPress on saanut rahoitusta seuraavilta tahoilta: Conor Technology Fund I, Veraventure, Helsinki University Fund ja VTT. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja USA:n haarakonttori Kaliforniassa.

PlexPressin verkkosivu: www.plexpressbio.com

Ota yhteyttä