Sign In

Uusista älykkään liikenteen palveluista lupaavaa liiketoimintaa

13.1.2009

 

VTT aloittaa hankkeen, jossa kehitetään yrityksille paikannukseen ja uuteen teknologiaan perustuvia älykkään liikenteen palveluja ja liiketoimintamalleja. Kaupallistettavilla palveluilla on myös lupaavia vientinäkymiä. Tulevat menestystuotteet perustuvat useiden paikannusta hyödyntävien palveluiden paketointiin ja avoimiin ratkaisuihin.

Paikannukseen perustuvien liikenteen älykkäiden palveluiden teknologiset perusosat ovat pääosin jo olemassa. Näitä ovat mm satelliittipaikannus, digitaalinen kartta-aineisto ja mobiilit laitteet. Palveluita ei ole kuitenkaan otettu käyttöön laajamittaisesti navigointia lukuun ottamatta.

Suurimmat haasteet ovat toimivien liiketoimintamallien puute sekä palvelujen arvoverkkoon liittyvien eri toimijoiden roolien ja vastuiden jäsentymättömyys. Markkinoilla tarvitaan avoimia liiketoiminta- ja toteutusratkaisuja, joiden varaan voidaan synnyttää laajamittaista ja kannattavaa globaalia liiketoimintaa.

VTT:n vetämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää uuteen teknologiaan perustuvien paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut. Näillä edistetään liikenneturvallisuutta parantavien sekä ruuhka- ja ympäristöhaittoja vähentävien palveluiden sekä kannattavan liiketoiminnan ja viennin aikaan saamista.

Hankkeen lähtökohtana on paikannustapahtumien hyödyntäminen useassa eri palvelussa ja sovelluksessa. Eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän Galileon myötä tarkentuva paikannus ja uusi teknologia mahdollistavat osaltaan mm. todelliseen ajosuoritteeseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvien palveluratkaisujen kehittämisen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös pääkaupunkiseudulla ajankohtaisten ruuhkamaksumallien vaikuttavuuden arvioinnissa ja toteutusratkaisujen suunnittelussa.

Vuoden 2010 lopussa päättyvä hanke painottuu erityisesti eCalliin (autojen yleiseurooppalainen automaattinen hätäviestijärjestelmä), eCall+:aan (kaupalliset hätä- ja turvallisuuspalvelut) sekä älykkäisiin tienkäyttömaksusovelluksiin.

Hanke kuuluu Tekesin Turvallisuus-ohjelmaan www.tekes.fi/turva. VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Destia, Elisa, IBM, Indagon, Logica, Semel, Tapiola, Ajoneuvohallintakeskus, liikenne- ja viestintäministeriö sekä sisäasiainministeriö.

Ota yhteyttä