Sign In

Väitös: Alkaloidit Rhazya stricta in vitro -viljelmissä

25.5.2015

Amir Akhgarin väitöstyössä esitetään ensimmäistä kertaa yksinkertainen ja tehokas geeninsiirtomenetelmä R. stricta -kasville. Työssä kehitettiin lisäksi joukko uusia analyysimenetelmiä alkaloidien kokonaisvaltaiseen analysoimiseen. Nämä tulokset luovat pohjan bioteknologisten menetelmien laajemmalle käytölle R. stricta -kasvin kohdalla ja sen metabolian muokkaamiselle.

Rhazya stricta Decne. (Apocynaceae) on Lähi-idästä ja Kaakkois-Aasiasta kotoisin oleva perinteinen lääkekasvi. Se tuottaa lukuisia terpeeni-indolialkaloideja (TIA), joista useilla on tärkeitä farmakologisia ominaisuuksia. Tämä tutkimus keskittyi bioteknologisten menetelmien kehittämiseen R. stricta -kasville. Näihin menetelmiin lukeutuivat erilaistumattomien solukkoviljelmien perustaminen sekä Agrobacterium rhizogenes -bakteerin avulla aikaansaadut siirtogeeniset karvajuuret, jotka ilmensivät varhaisen TIA-synteesireitin geenejä.

Rhazya-alkaloidit muodostavat laajan kirjon kemiallisia, erilaisen polaarisuuden omaavia rakenteita. Tästä syystä oli tärkeää kehittää uusia analyysimenetelmiä alkaloidi-pitoisuuksien määrittämiseen ja alkaloidiprofiilien muutosten seuraamiseen eri siirtogeenisten linjojen ja käsittelyiden välillä. Kohdennetut ja kohdentamattomat analyysit solu- ja solukkoviljelmistä suoritettiin kaasukromatografia-massaspektrometrialla (GM-MS), korkean erotuskyvyn neste-kromatografialla (HPLC), erittäin korkean suorituskyvyn nestekroma-tografialla (UPLC-MS) ja ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NMR).

Lue lisää väitöskirjasta

 

Väitöstilaisuus 29.5.

M.Sc. Amir Akhgari väittelee 29.5.2015 kello 12 Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa aiheesta "Alkaloids of in vitro cultures of Rhazya stricta" (Alkaloidit Rhazya stricta in vitro -viljelmissä). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorium LS.2 (A109), Latokartanonkaari 7, B-rakennus.

Vastaväittäjänä on professori Rosa Maria Cusidó Vidal, University of Barcelona, Espanja, ja kustoksena professori Heikki Vuorela.


 

Ota yhteyttä