Sign In

Väitös: Biologisesta mittausdatasta hyödyllistä tietoa sairauksien alkuprosessien tutkimiseen

10.5.2010

Mittaustekniikat ovat kehittyneet nopeasti ja tuottavat suuren määrän käyttökelpoista biologista dataa. Datan suuri koko ja monimutkaisuus ovat luoneet uusia haasteita biologian tutkimukselle. Aluksi tulee luoda järjestelmä datan säilöntää ja käsittelyä varten. Sen jälkeen data on muutettava biologiseksi tiedoksi älykkäiden tiedonkäsittelymenetelmien avulla. VTT:n tutkija Gopal Peddinti on kehittänyt väitöstyössään heterogeenisen biologisten datan käsittelymenetelmiä tietämyksen jalostamiseksi.

Peddintin tutkimus on toteutettu systeemibiologian keinoin. Systeemibiologia on monitieteellinen tutkimusalue, joka hyödyntää biologian, fysiikan ja kemian, tietojenkäsittelytieteen sekä matematiikan tietämystä. Viimeisten vuosikymmenten aikana on kehitetty uusia kokeellisia menetelmiä, jotka tuottavat suuria määriä hyödyllistä tietoa.

Väitöstyössä kehitettyjä menetelmiä on sovellettu moniin biologisiin tutkimuksiin, Esimerkiksi siinä on tutkittu, miten Saccharomyces cerevisiae -hiiva reagoi oksidatiiviseen stressiin. Oksidatiivinen stressi on ilmiö, joka on liitetty useiden metabolisten sairauksien (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä) syntyyn.

Väitöstyö on jo johtanut biologisen informaation visualisointiin liittyvään patenttiin (WO/2006/114479, 2.11.2006).

Gopal Peddinti väittelee aiheesta ”Data integration, pathway analysis and mining for systems biology” perjantaina 14.5.2010 klo 12 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa (Otakaari 3).


Väitösjulkaisu