Sign In

Väitös: Integriinin häntä -välitteinen soluliike ja solunjakautuminen syövässä

19.11.2010

VTT:n ja Turun yliopiston väitöskirjatyöntekijä Saara Tuomi väitteli 12.11.2010 Turun yliopistossa. Tuomi on väitöstyössään ”The Integrin Tail: A Tale of Cell Motility and Division" selvittänyt integriinien α-rakenteiden häntiin sitoutuvien molekyylien välittämiä signaaleja, jotka aktivoituvat syöpäsoluissa.

Integriinit ovat solukalvon tarttumisreseptoreita, joiden toimintaa solun liikkumisen aikana säädellään niiden αβ-rakenteiden solunsisäisiin osiin, ”häntiin”, sitoutuvien signalointiproteiinien avulla. Monet signalointiproteiinit aktivoituvat samankaltaisesti sekä solujen liikkumisen että jakautumisen aikana. On siis mahdollista, että solujen liikkumiselle tärkeiden integriinien aktivoituminen on tärkeää myös solusyklin säätelyssä. Solunjakautumismekanismien tarkka ymmärtäminen on tärkeää sekä solubiologisesti että sairauksien hoitamisen kannalta. Solusyklin säätelyn virheet voivat johtaa geeniperimän epätasapainoon ja sitä kautta pahanlaatuisiin solumuutoksiin ja syövän eston kannalta tärkeiden solujen välisten liitosten (kuten tiivisliitos) hajoamiseen. Tämä vuorostaan edistää hajottavaa, invasiivista solujen liikkumista elimistössä ja siten syövän ennusteen huononemista.

Väitöskirjatutkimuksessani Tuomi on selvittänyt integriinien α-rakenteiden häntiin sitoutuvien molekyylien välittämiä signaaleja, jotka aktivoituvat syöpäsoluissa. Tutkimuksissa osoitettiin, että alfa-häntiin sitoutuva, integriinien solunsisäistä kuljetusta säätelevä Rab21 vaikuttaa solunjakautumisen onnistumiseen. DNA-analyysi osoitti myös RAB21-geenin häviämisen tietyistä munasarja- ja eturauhassyövistä. Soluviljelyolosuhteissa munasarjasyövän solujakautuminen oli häiriintynyt, jonka Rab21 pystyi normalisoimaan. Tässä työssä osoitettiin myös, miten tavallisesti soluja suojeleva tekijä, tiivisliitosproteiini ZO-1, sitoutuu integriinin α-5 häntään PKCε-kinaasin välittämänä ja avustaa pahanlaatuista syöpäsolujen liikkumista ja jakautumista elimistössä. Löydöksissä etäpesäkkeisiin kuolleiden keuhkosyöpäpotilaiden syöpäsolut olivat saattaneet hyödyntää tätä ZO-1-avusteista liikkumismekanismia.

Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin aiemmin tuntemattomia signalointireittejä, jotka välittyvät integriinin α-häntään sitoutuvien säätelytekijöiden avulla. Löydösten mukaan geeniperimän muutokset, jotka estävät integriinien solunsisäistä kuljetusta, voivat johtaa epäonnistuneen solujaon vaikutuksesta solun pahanlaatuisiin muutoksiin. Työssä tarkasteltiin myös ZO-1-proteiinin sitoutumista integriinin α-5 häntään, jolla huomattiin olevan vaikutusta syöpäsolujen liikkumiseen sekä jakautumiseen. Yhdessä nämä tulokset lisäävät tietoutta syövässä tapahtuvista monimutkaisista muutoksista.

Väitösjulkaisu

Ota yhteyttä