Sign In

Väitös: Matkapuhelimessa toimiva hyvinvointipäiväkirja tukee pitkäaikaista hyvinvoinnin hallintaa

14.6.2010

VTT:n tutkija Elina Mattila on väitöskirjassaan tutkinut, miten matkapuhelimessa toimivalla hyvinvointipäiväkirjaohjelmalla, Wellness Diarylla, edistetään ja tuetaan työikäisten hyvinvointia. Käyttäjätutkimuksista saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia. Aina mukana kulkeva matkapuhelin soveltuu hyvin monipuoliseen, jatkuvaan ja yksilölliseen terveyden ja hyvinvoinnin hallintaan. Hyvinvointipäiväkirjan pitkäaikaista käyttöä edistävät sen mukana pidettävyys, yksinkertaisuus, automaattinen palaute ja mukautuminen henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Matkapuhelin tarjoaa vähän hyödynnetyn, mutta mahdollisesti kustannustehokkaan tavan tukea hyvinvointia. VTT:n tutkija Elina Mattila kehitti väitöstyössään yhdessä Nokian ja Tampereen yliopiston kanssa matkapuhelimessa käytettävän hyvinvointipäiväkirjaohjelman, Wellness Diaryn. Lähtökohtana oli, että hyvinvoinnin hallinta lähtee jokaisen omasta toiminnasta ja elämäntavoista. Tutkimukset osoittivat, että mukana kulkeva matkapuhelinsovellus toimii hyvin pitkäaikaisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin hallinnan tukena jokapäiväisessä elämässä.

Hyvinvointipäiväkirja Wellness Diary on helppokäyttöinen matkapuhelimeen ladattava ohjelma, jolla voi aktiivisesti hallita omaa hyvinvointiaan. Käyttäjä tallettaa matkapuhelimeensa tavoite- ja seurantatietoa esimerkiksi liikunnastaan, syömisestään, nukkumisestaan, verenpaineestaan, stressistään ja painostaan. Erilaisia seurattavia muuttujia on 16. Tavoitteena on oppia seurannan ja kokemuksen kautta, kuinka parantaa omaa hyvinvointiaan. Sovellus antaa syötetyistä havainnoista automaattisesti palautetta, joka konkretisoi muutokset hyvinvoinnissa ja tukee pitkäaikaista seurantaa. Tietoja voi halutessaan lähettää vaikka omalle kuntovalmentajalle, ystäville tai jopa lääkärille.

Väitöstyön tärkein tavoite oli pitkäaikaisen hyvinvoinnin hallinnan edistäminen matkapuhelimella. Kolmen eri käyttäjäryhmän käyttökokemuksien perusteella saadut tulokset viiden vuoden ajalta osoittavat, että Wellness Diary soveltuu useiden kuukausien aktiiviseen käyttöön. Käyttäjät arvostivat helppoa mahdollisuutta seurata omaan hyvinvointiaan eri näkökulmista pitkäaikaisesti ja kokivat saaneensa sovelluksen käytöstä monia hyötyjä. Aktiivista käyttöä edistivät mukana pidettävyys, yksinkertaisuus, automaattinen palaute ja mukautuminen henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Testikäyttäjinä toimivat työikäiset henkilöt. Ensimmäinen testiryhmä kokeili Wellness Diaryn painonhallintaversiota vuosina 2004 – 2005 ja toinen ryhmä stressinhallintaversiota vuonna 2005. Hyvinvointipäiväkirjan nykyistä, 16 muuttujaa sisältävää versiota, käytettiin osana monimuotoista terveydenedistämisohjelmaa vuosina 2008 – 2009 tehdyssä tutkimuksessa. Tässä käyttäjäryhmässä mukana oli 118 henkilöä, joilla oli vähintään kaksi terveysriskiä, kuten ylipaino, vähäinen liikunta, stressi, alkoholin käyttö, tupakointi tai diabetesriski. Wellness Diarya käytettiin tutkimuksessa osana ryhmämuotoisen terveydenedistämisintervention tukemiseen suunniteltua, erilaisista hyvinvointiteknologioista koostuvaa työkalupakkia.

Tutkimuksesta saatuja oppeja hyödynnetään jatkossa uusien hyvinvointisovellusten kehityksessä. Parhaillaan ohjelmaa hyödynnetään yhteistyökumppani CSIRO:n (Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) ja Queensland Healthin sydänkuntoutushankkeessa, josta saadut alustavat tulokset ovat positiivisia ja antavat viitteitä sovelluksen hyödynnettävyydestä myös sairauksien hallinnassa ja kuntoutuksessa.

Sovellus on kehitetty VTT:n, Nokia Research Centerin ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. Tutkimusyhteistyötä on tehty lisäksi Kainuun sairaanhoitopiirin, Rokuan Kuntokeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimusta rahoittivat VTT, Tekes ja Nokia.

Väitöskirja verkossa

DI Elina Mattilan väitöskirja "Design and Evaluation of a Mobile Phone Diary for Personal Health Management" tarkastetaan perjantaina 18.6.2010 klo 12 alkaen Tampereen teknillisessä yliopistossa, osoitteessa Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere, Tietotalon salissa TB109.

Vastaväittäjänä toimii prof. Paul Turner (University of Tasmania, School of Computing and Information Systems). Väitöstilaisuutta valvoo prof. Ari Visa Signaalinkäsittelyn laitokselta.


Lisätietoja ja kuvia Wellness Diaryn tutkimuksista:
Tiedote ja kuvia: Matkapuhelinsovellus painon hallintaan 29.1.2007 

Tiedote: VTT ja Työterveyslaitos selvittävät uuden teknologian vaikutusta terveydenedistämisen palveluihin, 15.10.2007  

Tiedote: "Hyvä elämä" lisää työvuosia - Uudet keinot työikäisten työkyvyn ja terveyden edistämiseen, 30.4.2010/Työterveyslaitos  

Hyvinvointipäiväkirja Wellness Diary -sovellus toimii Nokian S60-pohjaisissa matkapuhelimissa ja on ladattavissa Nokian sivuilta ilmaiseksi. http://research.nokia.com/research/projects/WellnessDiary/