Sign In

Väitös soveltavan kemian alalta

11.5.2015

MSc Cyril Bajamundi selvittää soveltavan kemian väitöskirjassaan ”Sulfur based abatement of PCDD/F production and alkali chloride production during fluidized bed combustion of solid recovered fuel” polykloorattujen dibentsodioksiinien ja -furaanien muodostumisen ja vähentämisen sekä alkalikloridien muodostumisen mekanismeja. Väitöstyön mukaan rikkipitoisten lisäaineiden avulla voidaan edesauttaa kierrätyspolttoaineiden hyödyntämistä ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.


Yhtenä menetelmänä osana tehokasta jätteen hyötykäyttöä on sen muunto energiaksi polttamalla. Kaatopaikalle vietävän jätteen määrä voi näin vähentyä kaksikymmentäkertaisesti, jäljelle jää vain steriiliä tuhkaa. Kuitenkin tähän menetelmään liittyy haasteita. Jätteenpolttolaitoksia on pidetty ympäristöä saastuttavina mm. dioksiinipäästöjen takia. Lisäksi jätteessä oleva kloori voi tehdä poltosta epätaloudellista johtuen kloorin syövyttävistä vaikutuksista.

Väitöstyössä käsitellään polykloorattujen dibentsodioksiinien ja -furaanien muodostumisen ja vähentämisen sekä alkalikloridien muodostumisen mekanismeja. Kokeellisia mittauksia on tehty kapasiteetiltaan 140 MWth kerrosleijupolttolaitoksen yhteydessä, jossa polttoaineena on ollut suhteellisesti suuri määrä kierrätyspolttoainetta. Havaittiin, että rikkipitoisten lisäaineiden avulla voidaan edesauttaa kuparin ja alkalisuolojen sulfatoitumista ja täten estää kloorista aiheutuvia ongelmia. Kyseisiä lisäaineita voidaan käyttää yleisesti leijukerrospolton yhteydessä energiantuotannossa ja niillä voidaan edesauttaa kierrätyspolttoaineiden hyödyntämistä.

Väitöstilaisuus 13.5.

MSc Cyril Bajamundin väitös ”Sulfur based abatement of PCDD/F production and alkali chloride production during fluidized bed combustion of solid recovered fuel” tarkastetaan 15.3. klo 12 Jyväskylän yliopistossa, Ylistönrinne, KEM1. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Lars-Erik Åmand Chalmersin teknillisestä yliopistosta Ruotsista ja kustoksena professori Raimo Alén. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Ota yhteyttä