Sign In

Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tero Tyrväinen

4.10.2017

​VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Tero Tyrväisen tutki väitöskirjassaan dynaamisen vuokaaviomallinnuksen menetelmää dynaamisten järjestelmien luotettavuuden analysointiin.

Tyrväinen kehitti samalla riskitärkeysmittoja järjestelmien tärkeimpien komponenttien tunnistamiseksi ja komponenttien yhteisvikojen mallinnusta.

Väitöskirja vie dynaamista vuokaaviomallinnusta eteenpäin kehittämällä uusia riskitärkeysmittoja, komponenttien yhteisvikojen mallinnusta ja vuokaaviomallinnuksen matemaattista perustaa.

Väitöskirja (pdf): Theoretical and methodological extensions to dynamic reliability analysis http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/S161.pdf

Väitös aika ja paikka: 13.10.2017 klo 12.00, Aalto-yliopisto, Sali H304, Otakaari 1, 02150, Espoo