Sign In

Valtioenemmistöinen yhtiö mikro- ja nanoteknologian komponenttien piensarjatuotantoon

21.12.2010

Teknologian tutkimuskeskus VTT on saanut oikeuden siirtää mikro- ja nanoteknologian komponenttien piensarjavalmistuksen valtion omistuksessa ja VTT:n omistajaohjauksessa olevalle osakeyhtiölle. Valtioneuvosto päätti asiasta istunnossaan 21.12.2010. (TEM:n ja VTT:n tiedote)

Palvelutoiminta kohdistuu pääasiassa seuraaviin tuotteisiin: MEMS-komponentit, suprajohtavat anturit, asiakaskohtaiset piirit sekä erikoiskiekkojen prosessoinnin alihankinnat. Jatkossa voidaan tuotantoon ottaa myös uusia VTT:llä tai muualla kehitettyjä tuotteita.

Piensarjavalmistusyhtiö on kokonaan valtion omistama yhtiö, joka on osa VTT Groupia. Osakeyhtiöllä on oma, valtion omaisuudesta erotettu tase sekä oma tuloslaskelma. Yhtiöön ei siirry valtion omaisuutta, vaan yhtiö vuokraa tilojen lisäksi myös laitteensa VTT:ltä. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2011 olevan noin 700 000 euroa.

Yhtiö toimii VTT:n tiloissa ja hyödyntää VTT:n laitteita samoilla ehdoilla kuin VTT:n muutkin yritysasiakkaat. Tuotannosta ja palvelujen markkinoinnista vastaa yrityksen oma henkilökunta. Yritys voi suorittaa piensarjatuotantoa mahdollisuuksien mukaan myös yrityksille, joka eivät ole käyttäneet VTT:tä tuotteen kehittämiseksi. Palvelut ovat joustavia ja yrityksellä on valmiudet myös hyvin pienten sarjojen toimittamiseksi, mikä on erityisesti pk-yrityksien kannalta tärkeää.

Yhtiömuotoiseen toimintaan siirtyminen antaa joustavammat rahoitusmahdollisuudet talouden suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoiminnan kasvattaminen ja toiminnan kannattavuuden ylläpito perustuu liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä nykyisten avainasiakkaiden kanssa ja uusien asiakkaiden hankkimiseen.

 

 

 

 

Ota yhteyttä