Sign In

Vanhentunut toimistorakennus elvytettävissä lähes uudenveroiseksi

10.2.2014

 

VTT, Pöyry ja Swecon ovat kehittäneet Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtenäiset toimintatavat vanhentuneiden toimistorakennusten korjaamiseen ja kunnossapitoon.

Päätös vanhentuneen kiinteistön soveltuvuudesta tilaresurssiksi perustuu hankkeessa kehitettyyn soveltuvuusanalyysiin. Elvyttävä korjausrakentaminen on mahdollista kiinteistöissä, jotka soveltuvat käytettäväksi ja joille on osoitettavissa pitkäaikainen käyttö.

Elvyttävän korjausrakentamisen hankepäätös perustuu tällöin tarkennettuun soveltuvuusanalyysiin ja johtaa hankesuunnittelun käynnistämiseen ja hanketavoitteiden asettamiseen. Taloudellisia tavoitteita ovat investointibudjetin kohtuullisuus, positiivinen vuokravaikutteisuus henkilöä kohti sekä nettotuottovaatimuksen saavuttaminen. Tilaominaisuustavoitteiden asettamisessa painottuvat työympäristövaatimukset, tilatehokkuus ja muuntojousto. Teknisten ominaisuuksien osalta korostuvat kuntokorjaukset, energiatehokkuuden energiamääräysten vaatimuksia parempi korjaaminen ja sisäolosuhteiden kehittäminen.

Mitä taitavammin hanketavoitteet on asetettu, sitä lähemmäksi niitä on mahdollista päästä ja sitä yksiselitteisempää on yhteistyömuotoisen suunnitteluprosessin käynnistys. Suunnitteluprosessin johtamisen tiekartan muodostavat mitalliset hanketavoitteet ja niiden tarkistuspisteet, jolloin laadun on todennettu vastaavan tavoitteita.

Kiinteistön ylläpidon hallintaa varten on kehitetty menettelytapa teknisten riskien tunnistamiseen. Sen avulla kyetään myös ennakoimaan ja valitsemaan kohteeseen kulloinkin parhaiten soveltuvat korjaustavat ja korjaushankkeen sisältö.

Elvyttävän korjausrakentamisen hallinta edellyttää vähintään projektijohtoista toteutusta. Senaatti-kiinteistöissä on kehitetty allianssimalli, jonka perusteella sopimusosapuolet jakavat yhteisellä sopimuksella positiiviset ja negatiiviset riskit. Talotekniikan elinkaarivastuullinen hankinta puolestaan mahdollistaa vaativien energiatehokkuus- ja sisäolosuhdekriteerien asettamisen ja pysyvyyden.

Korjatun kiinteistön käyttöönotto tulee lisäksi ohjeistaa siten, että tavoitteiden saavuttaminen todennetaan käyttöönoton ja käytön aikana.

Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat (ELVYKOR) -projektin rahoittajina toimivat Tekes ja Senaatti-kiinteistöt.

ELVYKOR-loppuraportti verkossa: /Documents/2014_T151.pdf

Ota yhteyttä