Sign In

Veneala murroksen yli panostamalla kehitystyöhön

18.2.2010

Kansainvälinen venetoimiala elää murrosvaiheessa, jossa uudistuksia tehdään vauhdilla. Vienti on ollut alan suomalaisille toimijoille aina tärkeä veturi. Markkinatilanne edellyttää nyt välttämättömiä panostuksia tuotekehitykseen ja palveluihin. Alan yrittäjät ja tutkimusorganisaatiot ovat saaneet kannustusta kehittämisponnisteluilleen, ja käynnissä on parhaillaan jo 35 kehitysprojektia.

”Venetoimialalla eletään parhaillaan murrosvaiheessa, ja uudistukset ovat välttämättömiä. Suomalaisen venealan nousu taantumasta ja pysyminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä tapahtuu panostamalla uusien tuotteiden ja palveluiden monipuoliseen kehitykseen”, sanoo Tekesin Vene-ohjelman koordinaattori Markku Hentinen VTT:ltä.

Taantuman aikana edessä on ollut sopeutuminen myynnin jyrkkään hiljenemiseen sekä vienti- että kotimarkkinoilla. Pientä piristymistä alalla on onneksi jo havaittavissa, ja alalle suunnatut t&k-panostukset ovat osoittautuneet taantumassa tarpeellisiksi.

Markkinatilanne on silti jatkossa haastava, ja kansainvälinen kilpailu kovaa. Suuret kansainväliset yritykset pystyvät kehittämään tuotteitaan voimakkaasti myös heikon myynnin aikana. ”Tähän olisi suomalaisten venealan yrittäjien pystyttävä vastaamaan. Nyt katsotaan kenellä on varaa tehdä tätä kehitystyötä, ja tähän Tekes tulee avuksi”, toteaa Hentinen.

Viennin uuden nousun avainsanoja ovat tehokas markkinointi- ja myyntiverkosto, trendikkäät tuotteet ja tehokas tuotanto, joka taipuu yksilöllisiinkin tuotteisiin. Uusia trendejä ovat esimerkiksi kehittyneet propulsiojärjestelmät ja ympäristöhygienian huomioivat valmistustekniikat.

Tekesin Vene-ohjelmassa käynnistynyt 35 projektia

Tekesin Vene-ohjelman kautta on suunnattu rahoitusta ja luotu yhteistyöfoorumeja, joilla kannustetaan suomalaisia organisaatioita kehittämään tuotteitaan, palvelujaan ja toimintatapojaan. Kahden ensimmäisen ohjelmavuoden aikana ohjelmassa on käynnistynyt yhteensä 35 eri yritys- ja tutkimusorganisaatioprojektia. Tekesin yhteenlaskettu rahoitusosuus on vuosina 2007–2009 ollut 7 miljoonaa euroa. Rahoituksesta on suuntautunut yrityshankkeisiin noin 70 prosenttia ja tutkimusorganisaatiohankkeisiin loput.

Yritykset omistavat itse kehitystyönsä tulokset, mutta tutkimusprojektit ovat julkisia, ja siten hyödynnettävissä koko venealalla. Vene-ohjelman tulokset ovat lupaavia. Tutkimushankkeissa on kehitetty muun muassa sisätiloiltaan hiljaisempia moottoriveneitä ja uusia valmistusmenetelmiä.

Ohjelman kokonaisvolyymi on ollut 12 miljoonaa euroa mukaan lukien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden omat panokset. Ohjelma jatkuu vielä vuodet 2010 - 2011. Ohjelman koordinaattori Hentinen toteaa, että mukaan kaivataan lisää hyviä hankkeita varsinkin yrityspuolelle.

 

Ota yhteyttä