Sign In

Vietnam hakee Suomesta apua kyberhyökkäyksiin

23.8.2015

​Suomalaiset yritykset yhteisvoimin kansainvälisiä kyberhyökkäyksiä vastaan

 Laiton tiedonkeruu, verkkoyhteyksien salakuuntelu sekä palvelunestohyökkäykset ovat yleistyneet räjähdysmäisesti. Suomalaiset tietoturvayritykset ovat yhdistäneet voimansa maailmanlaajuisia kyberhyökkäyksiä vastaan ja tarjoavat osaamistaan nyt myös Vietnamille, joka kovan talouskasvun maana luo lukuisia mahdollisuuksia suomalaiselle tieto- ja kyberturvaratkaisuille.

Alati kasvavat verkkohyökkäykset ovat jatkuva uhka yhteiskunnille, jotka ovat yhä riippuvaisempia erilaisista tietoverkoista ja niiden kyberturvallisuudesta. Nyt myös kehittyvien talouksien hallitukset ovat havainneet lisääntyneen tarpeen investoida kyberturvallisuuden kansallisiin ohjelmiin ja ratkaisuihin.

Vietnamiin tulee jatkuvasti mm. hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, jotka kohdistuvat muun muassa automatisoituun teollisuustuotantoon ja yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin häiriten näiden jatkuvaa toimintaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, kyberturvayritys Nixu Oyj ja FISC Finnish Information Security Cluster tarjoavat yhdessä apuaan Vietnamille, joka on jatkuvien, kohdistettujen haittaohjelmien ja erilaisen internethäirinnän kohteena. Vietnam haluaa systemaattisesti kehittää osaamistaan ja kykyään näiden uhkien torjumiseen, mutta tilanteeseen tarvitaan nopeasti myös ulkopuolista osaamista ja ratkaisuja, joita Suomi voi Vietnamille tarjota.

"Automaatiojärjestelmien tietoturvallisuuden hyvä hallinta on tärkeä osa kriittisten infrastruktuurien toiminnan jatkuvuutta. Onnistunut hyökkäys kriittistä infrastruktuuria ohjaavaan automaatiojärjestelmään voi näkyä välittömästi päivittäisessä elämässä, esimerkiksi juomaveden tai energian saannin loppumisena", sanoo VTT:n tutkija Jarno Salonen.

"Tiivis kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, kyberosaamisen kehittäminen yritystapausten kautta sekä kyberpuolustuksen harjoittelu suljetussa verkossa ovat uusin osa työstämme teollisuudessa", toteaa Huoltovarmuuskeskuksen kautta kyberturvallisuutta kehittävä erikoistutkija Pasi Ahonen VTT:ltä.

Myös esimerkiksi Filippiinit tarjoaa suomalaisille ICT- ja tietoturva-alan yrityksille kasvavat markkinat. Maa on Vietnamin tapaan kehittämässä kansallista sietokykyään varautumalla erilaisiin kyberhyökkäyksiin. Palvelunestohyökkäykset kohdistuvat molemmissa maissa laajasti yrityksiin, mutta hyökkäysten vaikutukset näkyvät jatkuvasti mm. maan pankki- ja teleoperaattoreiden palveluissa ja toiminnassa.

"Erityisesti teollisuusautomaatiojärjestelmiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat kyberuhat voivat toteutuessaan aiheuttaa organisaatioille ja yhteiskunnalle mittavia vahinkoja", kertoo Nixun kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki. Nixu auttaa yksityisiä organisaatioita ja valtiollisia toimijoita kyberturvallisuuden varmistamisessa.

VTT tarjoaa teollisuudelle mm. räätälöityä kyberturvatestausta, automatisoidun tietoturvatestauksen kehittämistä yrityksen T&K:lle sekä järjestää kyberpuolustustyöpajoja, joissa autetaan yritysten asiantuntijoita tunnistamaan kyberhyökkäykset ja automaatiolaitteiden haavoittuvuudet sekä niihin purevat käytännön vastatoimet. VTT:n Cyber War Roomissa tehdään jatkuvasti mm. todenmukaisia kyberhyökkäyksiä testattavia järjestelmiä vastaan. Laboratoriossa hyödynnetään laajaa hyökkäyspalettia järjestelmien puolustus- ja palautumiskyvyn testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Kyberturvayritys Nixu Oyj huolehtii asiakkaidensa kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Hankkeissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Nixu ennakoi ja ehkäisee asiakkaidensa kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.

FISC - Finnish Information Security Cluster ry on perustettu vuonna 2012. Sen jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. FISC:n tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Kyberturvallisuuden jatkuva parantaminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.

​Lisätietoja:

Nixu Oyj
Valtteri Peltomäki, kaupallinen johtaja
Puh. 040 704 0808
valtteri.peltomaki@nixu.com

FISC
Juha Remes, toiminnanjohtaja
Puh. 040 483 5550
juha.remes@flashtec.fi