Sign In

VTT: Äänekosken pk-yritykset mukaan biotuotebisnekseen

2.6.2014

Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema biotuotetehdas on toteutuessaan paitsi Suomen metsäteollisuuden suurin investointi myös hyvä mahdollisuus luoda pk-yrityksille uutta liiketoimintaa. VTT on esitellyt keskisuomalaisille yrittäjille menetelmiä ja tuoteideoita, joilla voidaan lisätä puuraaka-aineen käyttökohteita ja valmistaa muun muassa kuitukankaita, eristeitä, pakkauksia, diagnostiikkatuotteita, suodattimia ja komposiittituotteita.

Suuren ja nykyaikaisen sellutehtaan rakentaminen Äänekoskelle luo ympärilleen biotalouden ekosysteemin, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa. VTT:llä on kehitetty useita teknologioita, joiden toimivuus on hyvin pitkälti varmistettu laboratorio- tai koetehdaskokeissa.

Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn: ”VTT on jo pitkään määrätietoisesti tutkinut tulevaisuuden biojalostamojen uusia tuotemahdollisuuksia ja prosesseja. Kehitystyössään VTT on ottanut vahvaa etunojaa ja toiminut edelläkävijänä Suomessa ja maailmanlaajuisestikin. Äänekosken biotuotetehdas on konkreettinen piste, jossa VTT:n tekemää kehitystyötä voidaan viedä käytäntöön. Kumppanuusyrityksillä on varmasti tässä merkittävä rooli.”

Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund: ”Uudet bioliiketoiminnan mahdollisuudet ovat herättäneet mielenkiintoa paikkakunnalla. Meiltä kysytään erityisesti kehityshankkeiden rahoitusmahdollisuuksista ja tietoja uuden yrityksen perustamisesta. Selvitämme parhaillaan tukitarpeet liiketoiminnan aloituskynnyksen madaltamiseksi.”

Äänekosken uuden biotuotetehtaan päätehtävänä on tuottaa markkinoille sellua. VTT:n mukaan ottamalla käyttöön viimeisimmät teknologiat on mahdollista paitsi nostaa sellukuitutuotannon arvoa myös luoda uutta liiketoimintaa tuotannon sivuvirroista.

Ympäristöystävälliset tekstiilit

Suomalaisen puun ympärille voi tulevaisuudessa syntyä täysin uutta tekstiili- ja muotoiluteollisuutta.

Tekstiilejä valmistetaan tulevaisuudessa ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti joko suoraan puukuiduista tai liuotusmenetelmillä.

Kaupallisten ekosysteemien kehittämistyö sai vauhtia viime vuonna, kun Tekes myönsi merkittävän rahoituksen VTT:n, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston design-selluloosatuotteiden kehittämiseen. Kuitulankamenetelmän toimivuus on osoitettu VTT:llä laboratoriomittakaavassa ja parhaillaan prosessia kehitetään yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa jatkuvatoimiseksi. Äänekoskella tuotettava pitkäkuituinen sellu soveltuu hyvin langan raaka-aineeksi laboratoriomittakaavan tulosten perusteella.

Vaahtorainauksella raaka-ainesäästöjä

VTT:llä on kehitetty uusi vaahtoon perustuva rainausteknologia, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

Lähitulevaisuudessa vaahtorainaus mahdollistaa 20−30 prosentin raaka-ainesäästöt pakkausmateriaalien, kuitukankaiden, eriste-, suodatin- ja komposiittimateriaalien valmistuksessa.

Uusia mahdollisuuksia aina voitelulisäaineista diagnostiikkaan

Näiden esimerkkien lisäksi VTT on esitellyt Äänekosken yrityksille muun muassa seuraavia lyhyen ja pitkän tähtäimen liiketoimintamahdollisuuksia: mäntyöljypohjaiset voitelulisäaineet, vaahtorainaamalla valmistetut pakkausinsertit ja eristelevyt sekä nanosellupohjaiset diagnostiikka- ja painetun älyn sovellukset. Puunhankintaan ja metsänhoitosuunnitelmiin voidaan hyödyntää satelliittikuvapohjaista runkotilavuusmittauksen menetelmää.  

VTT on tehnyt biotuotteisiin liittyvää kehitystyötä yhdessä strategisten kumppaneiden, muun muassa suomalaisten yliopistojen ja Fibic Oy:n, kanssa.

Testaaminen nopeuttaa kaupallistamista

Pk-yritysten tuotekehitysprosessin nopeuttamiseksi VTT on lanseerannut TESTAA-konseptin, jossa yritykset voivat testata ja analysoida VTT:n tutkimusympäristössä uusia kuitutuoteinnovaatioita edullisesti ja riskittömästi. TESTAA-toimintatapa on herättänyt laajaa kiinnostusta pk-sektorilla ja mukaan on saatu suuri joukko kehittyviä yrityksiä. Konsepti nopeuttaa kaupallistamista ja sitä voivat hyödyntää myös Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen kasvavat yritykset.