Sign In

VTT arvioi Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintaa

4.9.2013

 

VTT arvioi suomalaista tiede- ja innovaatiopolitiikkaa linjaavan Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintaa ja vaikuttavuutta. Pääministerin johtaman neuvoston toiminnasta ei ole aikaisemmin tehty ulkopuolista arviointia. Työn tulokset julkistetaan maaliskuussa 2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö teettävät Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnasta arvioinnin.

Hankkeessa arvioidaan neuvoston tehtävät, asema ja toimintamallit ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset. Neuvostoa verrataan myös vastaaviin ulkomaisiin toimijoihin. VTT tekee myös konkreettisia ehdotuksia neuvoston toiminnan kehittämiseksi.

VTT arvioi neuvoston vaikuttavuuden ja lisäarvon päätöksenteon ja muun yhteistyön tukena sekä osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Se myös selvittää toimijoiden näkemykset neuvoston toiminnasta ja vaikuttavuudesta mm. sen linjausten vaikutuksista hallitusohjelmiin, käynnistyneisiin toimiin ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toimintaympäristöön.

VTT:n innovaatiopolitiikan tutkijat toteuttavat arvioinnin yhteistyössä kansainvälisten tutkimuspartnerien kanssa. VTT:n osaaminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ja -politiikan vaikuttavuusarvioinnin alueella on korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua. VTT valittiin arvioinnin tekijäksi kilpailutuksen perusteella.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johtama valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto käsittelee tiede- ja innovaatiopolitiikan suuntaamista ja yhteensovittamista sekä valmistelee tätä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Neuvostoa johtaa pääministeri ja sen jäseninä on yhdeksän muuta ministeriä sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän keskeisiä toimijoita. Neuvoston toimintamalli on kansainvälisesti tunnettu ja sitä on sovellettu myös muissa maissa. Tutkimus- ja innovaationeuvosto seuraa vuosina 1987–2008 toiminutta (valtion) tiede- ja teknologianeuvostoa.

Ota yhteyttä