Sign In

VTT: avoin modulaarinen päätearkkitehtuuri NoTA luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia

13.1.2009

 

NoTA (Network on Terminal Architecture) -arkkitehtuuri on ottanut kaupallisen käyttönsä ensi askeleet. Arkkitehtuurin yhteisö, liiketoimintamallit ja käytänteet alkavat hahmottua. NoTA-tekniikka on alkanut laajentua mobiililaitteista sulautettuihin järjestelmiin, mikä luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi NoTA helpottaa muiden valmistajien tekniikkainnovaatioiden käyttöönottoa.

VTT järjesti 30.9.–1.10. toisen kansainvälisen NoTA-konferenssin Kalifornian piilaaksossa San Josessa Cypress Semiconductorin tiloissa. Teollisuuden ja tutkimusmaailman edustajat pitivät yhteensä 27 esitelmää NoTA-arkkitehtuurista ja sen käytöstä.

VTT:n mukaan laitteiden välisestä NoTA-yhteysprotokollasta ja palvelupohjaisesta alijärjestelmäarkkitehtuurista on tullut varteenotettava vaihtoehto myös liiketoiminnan kannalta. Testaus- ja integrointikokemuksia koskevat esitykset ja Symbian S60-, Maemo-, Google Android- ja Apple iPhone-alustoihin perustuvat prototyypit ovat konkreettisia esimerkkejä NoTA-arkkitehtuurin valmiudesta, avoimuudesta ja käytettävyydestä koko mobiilialan ratkaisuna.

Nokia Devices ehdotti NoTA DIP (Device Interconnect Protocol) -tekniikkaa ja MIPI DDB/IMF -pinoja mobiililaitteiden laajennusarkkitehtuureiksi. Tämä vahvistaa NoTA-tekniikan aseman uusien tuotteiden ja sovellusten keskeisenä osana. NoTA DIP -tekniikasta on lisäksi kehittymässä erilaisten laitteiden välinen ratkaisu. Mahdollisuus palvelujen jakamiseen laitteiden välillä luo uusia liiketoiminta- ja sovellusmahdollisuuksia ja yksinkertaistaa ohjelmistokehitystä. NoTA DIP -tekniikka lisää mobiililaitteiden mahdollisuuksia luomalla avoimia liittymiä uusille laajennuksille ja ominaisuuksille.

Nokia myös ilmoitti edistävänsä avoimen lähdekoodin kehitystä www-sivustolla www.notaworld.org tukemalla NoTA DIP -tekniikan versiota 3.0 sekä parantamalla kehitystyökaluja ja -mahdollisuuksia.

Johtavat multimediatekniikan tarjoajat julkistivat käytännön kokemuksia NoTA-pohjaisten alajärjestelmien kehittämisestä. Esimerkiksi NoTA-tekniikkaan perustuva Plug-n-Play OpenMAX -multimediakiihdytin kehitettiin 12 viikossa. Tämä vahvistaa odotuksia integroimis- ja tukikustannusten vähenemisestä ja markkinoilletuloajan lyhenemisestä.

VTT ja Nokia julkistivat uuden Smart-M3-yhteentoimivuusratkaisun, joka on saatavana avoimena lähdekoodina BSD-lisenssillä. Smart-M3 on kehitetty Artemis SOFIA -hankkeessa ja Suomen kansallisessa DIEM-hankkeessa. Smart-M3-konsepti on kevyt ja skaalautuva informaatiotason yhteensopivuusratkaisu, joka laajentaa NoTA-tekniikan käytettävyyttä älykkäisiin ympäristöihin. VTT:n mukaan Smart-M3:n ansiosta sulautettua tietoa voidaan käyttää uusiin tarkoituksiin sekä virtuaalinen ja fyysinen maailma voidaan yhdistää helposti ja tehokkaasti. Lisäksi Smart-M3 mullistaa sovelluskehityksen yksinkertaistamalla nykyisten laitteiden välistä yhteistyötä.

Notava-yhtymän teknologiajohtajan Risto Suorannan mukaan NoTA-tekniikan tulevaisuus on lupaava. NoTA-tekniikkaan liittyvä liiketoiminta on alkanut lisääntyä, ja laitteen ulkopuolisen tiedonsiirron tuki luo merkittäviä innovaatiomahdollisuuksia myös pienille yrityksille.