Sign In

VTT edistää Vietnamin biopolttoainevarojen teollista hyödyntämistä

30.1.2012

Vietnamilla on huomattavat biomassavarat, jonka suurimpia hyödyntäjiä ovat tällä hetkellä kotitaloudet ja pienet yritykset. VTT kehittää Vietnamin biopolttoainevarojen teollista hyödyntämistä Ulkoministeriön rahoittamassa Energia- ja ympäristö -ohjelmassa.

Projektin tavoitteena on kehittää monipolttoaineen käyttöön pohjautuvia toimitusketjuja voimalaitoksille ja teollisuuden kattiloille. Koska erityisesti maatalouspohjaiset biomassat syntyvät jaksottaisesti vuodenaikojen mukaan, varmistaa useamman polttoaineen käyttö raaka-aineen saatavuuden ympäri vuoden. Jaksottaisesti syntyvien raaka-aineiden käytössä on varastoinnilla myös suuri merkitys. Biomassan toimitusten kehittäminen mahdollistaa biopolttoaineen käytön lisäämisen isoissa voimalaitoksissa Vietnamissa.

Projektissa tutkitaan laivakuljetuksen tehostamista ja maantiekuljetuksen käyttöä sekä lastaus- ja purkausmenetelmien koneellistamista. Polttoaineena käytettävä riisin kuori kuljetetaan tällä hetkellä käyttäjälle laivalla, ja lastaus ja purku tehdään pääosin ihmisvoimin. Projektissa kehitetään myös raaka-aineen laatua, saatavuutta, varastointia ja pelletointia. Myös toimitussopimuksia pyritään parantamaan. Kehitystyössä hyödynnetään Suomessa kehitettyjä ratkaisuja.

Vuona 2011 projektissa on selvitetty tämän hetkiset biomassan toimitusketjut ja suurimmat pullonkaulat. Tämän pohjalta on tehty case-studeja toimitusketjun kehittämiseksi kuljetuksen, varastoinnin, pelletoinnin, monipolttoainekäytön ja sopimusten osalta. Osa näistä demonstroidaan vuonna 2012 käytännössä. 

Biopolttoaineiden osuus (162 TWh) Vietnamin kokonaisenergian kulutuksesta (415 TWh) oli noin 39 % vuonna 2005. Biopolttoaineiden osuus kokonaisenergian kulutuksesta on tällä hetkellä pienempi, sillä kokonaisenergian kulutus on kasvanut nopeammin kuin biopolttoaineiden käyttö. Pääosin se käytetään kotitalouksissa puuta ja riisin kuorta polttamalla. Vietnamissa on myös paljon pieniä teollisuuslaitoksia kuten keramiikkapajoja, jotka käyttävät myös runsaasti biomassaa lämmön ja höyryn tuotannossa. Vietnamissa on vain yksi isompi höyryä tuottava laitos, joka käyttää biomassaa raaka-aineena. Sokeritehtailla syntyvä sokeriruo’on puristussivutuote hyödynnetään tehtaiden sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa kuitenkin vain omiin käyttötarkoituksiin.

Vietnamin tyypillisiä biomassamateriaaleja ovat puu, riisin kuoret, sokeriruo’on puristussivutuotteet sekä kahvipapujen ja kookospähkinöiden kuoret. Suuri osa korjuujätteestä ja jalostuksen sivutuotteista voidaan käyttää biopolttoaineena. Kiinteiden biomassojen kokonaistuotantopotentiaali vuonna 2009 oli 104 milj. tonnia (322 TWh). Tästä maatalouden sivutuotteiden osuus oli 70 % ja polttopuun osuus 30 %.

Osa biomassasta hyödynnetään eri tavoin maataloudessa ja energian tuotannossa. Vuonna 2010 maatalouden sivutuotteiden tuotantopotentiaali oli 18,6 milj. tonnia eli 61 TWh. Suurin tuotantopotentiaali oli riisin oljella (60 %), riisin kuorella (8 %) ja sokeriruo’on puristussivutuotteella (9 %). Puupohjaiset sivutuotteet hyödynnetään jo tällä hetkellä tarkkaan, joten niiden käyttöä energian tuottamiseksi on vaikea lisätä. Biopolttoaineiden osuutta Vietnamin energiantuotannossa voidaan kuitenkin edelleen lisätä voimakkaasti maatalouden sivutuotteilla.

Pinta-alaltaan Suomen kokoisen Vietnamin väkiluku on noin 86 miljoonaa. Maapinta-alasta maatalousmaata on 22 %, metsämaata 29 % ja karua, käyttämätöntä maata 44 %. Energian kokonaiskulutus Vietnamissa on vielä vaatimatonta verrattuna Suomeen (408 TWh 2007).

VTT:n tutkimusyhteistyökumppanina projektissa on Hanoissa toimiva Institute of Energy.

 

Ota yhteyttä