Sign In

VTT etsii uusia lääkekohteita ja hoitokeinoja lapsilla esiintyviin syöpiin

7.12.2011

VTT on mukana EU:n yhteistyöprojektissa, jossa tutkitaan lapsilla esiintyviä syöpiä systeemibiologian keinoin. Projektin tavoitteena on tunnistaa uusia mahdollisia lääkekohteita ja hoitokeinoja.

EU:n ASSET-projektissa keskitytään kolmeen lastensyöpätyyppiin: hermokudoksesta peräisin olevaan neuroblastoomaan, pikkuaivojen medulloblastooma-kasvaimeen ja Ewingin luusarkoomaan. Projektissa tutkitaan syövissä tapahtuneita perimän ja geenien ilmentymisen muutoksia sekä niiden vaikutusta solunsisäiseen signalointiin. 

VTT:llä on projektissa keskeinen tehtävä uusien mahdollisten lääkekohteiden ja hoitokeinojen tunnistamiseksi syöpäsoluissa tehtävien RNA-interferenssi- sekä lääkeaineseulontojen avulla.  Tutkimustulokset miRNA-seulontojen osalta valmistuvat jo tämän vuoden puolella.

ASSET (Analysing and Striking the Sensitivities of Embryonal Tumours) -projektissa on mukana 15 tutkimusryhmää eri puolilta Eurooppaa. Viisivuotisen (2011–2015) EU-projektin kokonaisbudjetti on 12 milj. euroa. VTT:n osuus siitä on 661 000 euroa.