Sign In

VTT Expert Services Oy osti Luonnonvarakeskuksen Vakolan toimipisteen mittaus- ja testauspalvelut

1.6.2016

Luonnonvarakeskus (Luke) myi Vihdissä sijaitsevan Vakolan mittaus- ja standardisointitoiminnon VTT Expert Services Oy:lle. Liiketoiminnan kauppakirja allekirjoitettiin 31.5. Liiketoiminta siirtyy VTT Expert Services Oy:lle 1.6.2016.

VTT Expert Services Oy jatkaa ostettujen palveluiden tarjoamista ja kehittämistä asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Lukeen jää toistaiseksi viranomaistoimintana tehtävä ATP-todistusten myöntäminen. Kauppa ei koske Luken teknologiatutkimusta. Lukesta siirtyy VTT Expert Services Oy:n palvelukseen 11 henkilöä vanhoina työntekijöinä. VTT Expert Services tarjoaa jatkossakin palvelut Vihdin Vakolan toimipisteessä.

Kauppa vahvistaa ja täydentää VTT Expert Servicesin palveluita ajoneuvo-, työkone- ja kuljetusteollisuudelle. Keskeisiä kaupassa siirtyviä testaus- ja hyväksyntäpalveluita ovat koneiden mittaukset ja tarkastukset, olosuhdekokeet sekä konevalmistajille tehtävät tyyppihyväksynnät. Vakolan toimipiste laajentaa VTT Expert Servicesin nykyisiä testausvalmiuksia esimerkiksi olosuhdetestauksessa. 

Toiminta on nyt suurelta osin akkreditoitua, ja Vakolan toimipisteessä tarjotaan myös ilmoitetun laitoksen palveluita. Akkreditoinnit ja ulkoiset valtuutukset siirtyvät VTT Expert Services Oy:lle.

 

 

Ota yhteyttä