Sign In

VTT: Fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat yhdeksi älykkääksi ympäristöksi

13.1.2009

 

ICT:n seuraava iso murros sitten internetin ja webin tulon on jo alkanut. VTT:n mukaan murros mahdollistaa fyysisen ja digitaalisen maailman uudenlaisen yhteyden. Ihmisen ja tietoteknisten laitteiden välillä voidaan puhua todellisesta älykkäästä vuorovaikutuksesta, joka muuttaa meidän ajankäyttöämme, toimintaamme ja jopa ajattelutapaamme. Sen vaikutuksia on jo nähtävissä vuonna 2015, mutta varsinainen murros tapahtuu arviolta vuosien 2020–2025 aikana. Tämä tarjoaa yrityksille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Fyysisen ja digitaalisen maailman konvergenssiin, yhteyteen, tähtäävällä kehityksellä on erilaisia nimiä: ubiikki, ubicom, pervasive computing, ambient intelligence, internet of things, jotka kaikki tarkoittavat käsin kosketeltavien asioiden, kuten autojen, kotien, koneiden, bussipysäkkien ja toisaalta digitaalisen maailman sulautumista yhteen. Yhä useammat arkiset esineet on varustettu jollakin tietoteknisellä kyvykkyydellä. Esimerkkejä alkaneesta ICT-murroksesta ovat yksinkertaisimmillaan jo käytössä olevat NFC-tunnisteet (Near Field Communication), joista kännykällä koskettamalla saa esimerkiksi paikkaan liittyvää tietoa – bussiaikataulun tai teatteriohjelman.

Tällä hetkellä maailmassa on yhtä ihmistä kohti parikymmentä sulautettua tietokonetta autossa, kodinkoneissa ja matkapuhelimessa. Kymmenen viidentoista vuoden päästä tietokoneita on satoja, jopa tuhat. Tämä tarkoittaa 7000 miljardia sulautettua tietokonetta koko maailmassa.

Tavoitteena olisi saada näistä 7000 miljardista tietokoneesta ne, jotka ovat kulloinkin käyttäjän lähellä ja hänen tavoitteidensa kannalta hyödyllisiä, ymmärtämään toisiaan. VTT toteuttaa tätä visiota kehittämällä teknologiaa, joka mahdollistaa näiden erilaisten tietotekniikalla täydennettyjen esineiden, laitteiden ja tilojen yhteen toimimisen niin, että ne tavallaan ymmärtävät toisiaan. Lisäksi VTT kehittää ihmisen ja tietoteknisten laitteiden välistä vuorovaikutusta sellaiseen suuntaan, että voidaan jo puhua älykkäästä vuorovaikutuksesta.

Tutkimus ja tuotekehitys takaavat ICT-teollisuuden kilpailukyvyn

Älykäs tila, joka tarjoaa käyttäjälle helpolla ja ymmärrettävällä tavalla ympäristössä olevaa merkityksellistä tietoa ja palveluja, mahdollistaa kokonaan uusia toimintatapoja. Esimerkkejä jo olemassa olevien älykkäiden tilojen osalta ovat älykodit ja älykkäät autot. Näillä aloilla on isoja toimijoita, joiden kanssa VTT tekee yhteistyötä. Meneillään oleva ICT-murros ei kuitenkaan tarjoa mahdollisuuksia vain suurille kodin elektroniikan valmistajille tai autotehtaille. Tietotekniikan sulautuminen tavallisen maailman esineisiin ja prosesseihin vaikuttaa kaikkeen. Se antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös pienille innovatiivisille yrityksille ja perinteiselle teollisuudelle, palveluille ja maanviljelylle.

Esimerkkinä älykkäästä ympäristöstä voi olla vaikkapa kasvihuone. Siinä on aisteja eli antureita, jotka voivat tuntea valoisuuden, lämpötilan, veden korkeuden ja mm. pH-arvon. Mukana oleva älykkyys tekee päätelmiä aistien tuottamien havaintojen ja opitun tiedon perusteella. Moottorit ja laitteet toimivat lihaksina, jotka toteuttavat halutut toimenpiteet – säätävät lämpöä, valaistusta, tuuletusta ja veden liikettä. Tämän toimivuus perustuu siihen, että perinteisesti erillään olleet laitteet, sähkömoottorit, anturit ja tietokoneet keskustelevat keskenään ja ymmärtävät toisiaan toimiakseen yhteisen päämäärän hyväksi.

Maailman digitalisoituminen tarjoaa yrityksille huomattavan liiketoimintapotentiaalin, eikä suomalaisilla yrityksillä ole varaa olla hyödyntämättä tätä mahdollisuutta. Yritysten on lisättävä aktiivisuuttaan tuotekehityksessä ja tartuttava tilaisuuteen. Pitkällä tähtäimellä on tärkeää investoida tutkimukseen, osaamiseen ja tuotekehitykseen.

Kasvihuonedemo: http://www.youtube.com/watch?v=xvOR1qu1M9U

Heikki Ailiston esitys: ICT-alan seuraava murros: Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdentyminen

Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä uutta liiketoimintaa ICT-toimialalle