Sign In

VTT ja KCL allekirjoittivat aiesopimuksen KCL:n tutkimus- ja laboratoriotoimintojen yhdistämisestä VTT:hen

13.1.2009

 

Aiesopimuksessa tavoitellut rakennejärjestelyt liittyvät koko metsäteollisuuden tutkimusrakenteen kehittämiseen. Yhdistymisen tavoitteena on vahva ja monipuolisesti verkottunut uuden metsäteollisuuden innovaatiokeskittymä. KCL:n vankkaa metsäteollisuuden tuntemusta halutaan laajentaa uusille kasvun alueille, kuten bioenergia- ja biojalostamot, painetut älytuotteet sekä uudet materiaaliteknologiat. VTT:n laaja teknologiaosaaminen ja kyky yhdistää erilaista osaamista luovat hyvät edellytykset toiminnan laajentamiselle.

KCL:n tutkimustoiminnan ja laboratoriopalvelujen liittäminen VTT:hen vahvistaa puolestaan VTT:n tutkimus- ja palveluresursseja strategisesti tärkeillä tutkimusalueilla sekä mahdollistaa toiminnan kasvun.

Jäljelle jäävä KCL säilyy itsenäisenä yhtiönä ja jatkaa toimintaansa Otaniemessä sijaitsevan kiinteistön ja koetehtaan omistajana sekä Kymen laboratorio Oy:n omistajana. Yhtiön palveluksessa jatkaa noin 90 henkeä.

Hankkeen toteutuminen edellyttää Suomen valtion myönteistä rahoituspäätöstä sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja VTT:n hallituksen hyväksyntää.

"Aiesopimukseen kirjatut tavoitteet sopivat hyvin VTT:n strategisiin tavoitteisiin, jossa tehokkaamman ja yhä fokusoidumman tutkimustoiminnan kautta haetaan metsäteollisuuden asiakkaille lisää kilpailukykyä. Oleellista on kyetä erilaisia osaamisia ja teknologioita yhdistämällä löytämään aivan uusia sovelluksia ja innovaatioita. VTT on tässä strategisessa tavoitteessa jo pitkällä. KCL:n osaaminen laajentaa, vahvistaa ja monipuolistaa tällä tutkimusalueella VTT:n nykyisiä resursseja. Ajatellusta kokonaisuudesta muodostuu ehdottomasti maailman eturivin alan osaamiskeskittymä, joka toimii tehokkaasti globaalissa yhteistyössä yliopistojen, elinkeinoelämän ja tutkimustoiminnan rahoittajien kanssa", toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

"VTT:n ja KCL:n tutkimusresurssien yhdistämisen tuloksena syntyy maailmassa ainutlaatuinen metsäteollisuuden osaamiskeskittymä, jolla tulee olemaan hyvin merkittävä rooli Suomen metsäteollisuuden uusiutumisessa. Uudelleenjärjestely on osa Suomen metsäteollisuuden tutkimusrakenteen muutosta, josta aiemmin on toteutettu strategisen huippuosaamisen keskittymä Metsäklusteri Oy", sanoo KCL:n hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen.

Metsäklusteri linjasi syksyllä 2006 keskeiset tutkimuksen painopisteet tavoitteenaan kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä.

Lehdistötilaisuuden materiaali 4.2.2009 (pdf)

Lisätietoja antavat:

  • Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT, puh. 020 722 4100

  • Kehitysjohtaja Petri Kalliokoski, VTT, puh. 040 526 7122

  • Hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen, KCL, puh. 040 581 4720

  • Vt. toimitusjohtaja Susanna Nieminen, KCL, puh. 040 769 6571

VTT on Euroopan kolmanneksi suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia. www.vtt.fi

KCL on suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden omistama tutkimuslaitos, joka tarjoaa monipuolisia laboratorio-, pilotointi- ja tietopalveluja. www.kcl.fi

Ota yhteyttä