Sign In

VTT ja Tampereen yliopisto kehittävät uudenlaista järjestelmää potilasturvallisuuden parantamiseksi

25.2.2016

Tampereen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittävät yhdessä uudenlaista terveydenhuollon järjestelmää, joka kerää sekä kuluttajalta että terveydenhuollon prosessista saatavan tiedon ja analysoi sen potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. 

VTT ja Tampereen yliopisto ovat saaneet MADDEC-hankkeelleen yhteisrahoituksen Tekesin Terveys 2016 -ohjelmasta "Terveyttä biteistä". Hankkeen kokonaisbudjetti on 700 000 euroa.

Hankkeessa kehitetään tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmä, joka kykenee integroimaan useasta lähteestä syntyvän tiedon, keräämään sitä koko prosessin ajan ja tuottamaan siitä analyysejä, joita voidaan käyttää päätöksenteossa potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Tietoa analysoidaan käyttämällä jo olemassa olevia ja hankkeessa kehitettäviä menetelmiä. Järjestelmä mahdollistaa laitevalmistajien palveluiden tuottamisen terveydenhuollon ammattilaisille ja kuluttajille myös kansainvälisille markkinoille.

MADDEC – MAss Data in Detection and prevention of serious adverse Events leading to complications in Cardiovascular diseases -hanke toteutetaan Tampereen yliopiston, VTT:n, Milanon teknillisen yliopiston (Politecnico di Milano), Sydänsairaalan ja teollisten yhteistyökumppaneiden (GE Healthcare Finland Oy, Mega Elektroniikka Oy, Clothing+ Oy, Fimlab Oy) yhteistyönä.

Hankkeen rahoittajina ovat Tekes, Tampereen yliopisto, VTT, GE Healthcare Finland Oy, Mega Elektroniikka Oy ja Fimlab Oy.

Projekti alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2019.

Lisätietoja:

Niku Oksala,
kirurgian apulaisprofessori, hankkeen vastuullinen johtaja, kliininen tutkimus
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, kirurgia ja Tampereen yliopistollinen sairaala
Puh. 040 190 1487
niku.oksala@uta.fi