Sign In

VTT ja Tekes: Tutkimukseen sijoitetut panostukset tuottamaan lisää uusia yrityksiä

6.6.2013

 

Tekesin uusi rahoituskonsepti ja VTT:n toimintamalli yritysten synnyttämiseksi luovat kansallisen kilpailuedun.

Suomen kansantalouden menestyminen on kiinni siitä, miten osaamista pystytään siirtämään tuotteiksi, palveluiksi ja uusiksi yrityksiksi. Elinkeinoelämän uudistumiskyky on elintärkeää. Nyt pitää turvata yritysten kilpailukyky ja synnyttää uusia yrityksiä.

Tekesin uusi rahoituskonsepti ”Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa” (TUTL) on tarkoitettu tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimustulosten kaupallistamiseen. Konseptia on kokeiltu noin vuoden, ja alustavat tulokset ovat lupaavia. Vuonna 2012 Tekes sijoitti 25 miljoonaa euroa projekteihin, joissa tähdätään tutkimustulosten systemaattiseen ja nopeaan kaupalliseen hyödyntämiseen. Tekes valitsi rahoitettaviksi sata kaupallisesti lupaavinta kohdetta.

VTT:n strategia tähtää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vahvistamiseen. VTT:n tutkimustulokset ovat usein kaupallisesti potentiaalisia, mutta niiden vienti markkinoille vaatii lisäpanoksia tutkimuksen päättymisen jälkeen. Kansallista kasvua ja tuloksia hakeva VTT:n strategia pystyy hyödyntämään hyvin Tekesin uutta rahoituskonseptia.

”Tutkimustulokset eivät saa jäädä pölyttymään hyllylle, vaan niihin sijoitetut rahat ja työ pitää hyödyntää tehokkaasti. Nyt rahoitetut projektit ovat vain murto-osa hyvistä tutkimustuloksista. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten pitää ponnekkaasti tukea ja kannustaa tutkijoitaan kaupallistamaan tuloksia. VTT on onnistunut tässä parhaiten. VTT menestyi myös parhaiten Tekesin haussa ja sai viime vuonna neljänneksen TUTL-rahoituksesta”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kertoo.

”VTT tähtää teknologian nopeaan kaupallistamiseen. Tuotamme maailmanluokan tuloksia, joista voi syntyä suoraan kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä. Olemme vuoden sisällä moninkertaistaneet investointimme kaupallistamishankkeisiin. Olemme lähteneet voimakkaasti ja innolla mukaan Tekesin uuteen rahoitusmalliin,” toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

”Tutkimustulosten onnistunut kaupallistaminen edellyttää rahoituksen lisäksi vahvaa liiketoimintaosaamista parhaiden aihioiden tunnistamiseksi ja niiden kehittämistä sijoituskelpoisiksi start-up-yhtiöiksi. VTT verkottuu näiden osaajien kanssa ja pyrkii saamaan heidät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan kaupallistamishankkeisiin,” kertoo Antti Sinisalo VTT Ventures Oy:stä.

”Kaupallistamisrahoituksen ongelmia ovat olleet liian pienet panostukset liian moneen kohteeseen. Tutkimuslähtöiset kaupallistamisaihiot tarvitsevat kohdennetumpia panostuksia, jotta teknologian kaupallinen potentiaali voidaan osoittaa tuleville yhteistyö- ja rahoittajatahoille,” toteaa palvelujohtaja Janne Viemerö Tekesistä.

MEDIAMATERIAALI

Tutkimukseen sijoitetuista panostuksista uusia yrityksiä -lehdistötilaisuuden esitykset 6.6.2012:

- Pääjohtaja Pekka Soini, Tekes

- Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, VTT

- Palvelujohtaja Janne Viemerö, Tekes

- Toimitusjohtaja Antti Sinisalo, VTT Ventures Ltd.

Ota yhteyttä