Sign In

VTT ja THL osallistivat potilaat ja hoitohenkilökunnan suunnittelemaan virtuaalisesti tulevaisuuden sairaalaa

13.1.2009

 
Viihtyisä, hygieeninen ja turvallinen tila edistää potilaan toipumista

VTT on yhteistyössä THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa kehittänyt visualisointiteknologiaa hyödyntäviä toimintatapoja, joilla potilaiden ja hoitohenkilökunnan näkemykset saadaan mukaan sairaalatiloja suunniteltaessa. Koehenkilöitä haastateltiin virtuaalisissa potilastiloissa, joissa syntyi aito tunne tilassa liikkumisesta. Useat tutkimukset osoittavat, että viihtyisät ja toiminnalliset tilat edistävät potilaiden toipumista. HospiTool-projektissa kehitettyjä toimintatapoja on hyödynnetty Seinäjoen keskussairaalan Y-talon suunnittelussa.

Käyttäjien vaikutusmahdollisuudet sairaalatiloja suunniteltaessa ovat vähäisiä. Merkittävät päätökset ovat pääasiassa omistajien tekemiä ja perustuvat usein investointikustannuksiin.

HospiTool-projektin tavoitteena oli etsiä uusia tapoja terveydenhuollon rakennusten nykyistä käyttäjälähtöisempään suunnitteluun. Projektissa luotiin työkaluja, joilla rakennusten omistajat, toiminnasta vastaavat ja loppukäyttäjät voisivat seurata koko suunnitteluprosessin ajan, miten heidän rakennukselle asettamansa vaatimukset toteutuvat.

Käyttäjälähtöisiä ja vuorovaikutteisia toimintatapoja kehitettiin projektissa kahden työkalun, EcoProP-suunnittelutyökalun ja virtuaalitilan, avulla. Niillä luotiin kehittämisalusta, jolla voidaan testata tiloja, tuotteita ja prosesseja. Pitkällä tähtäimellä projektissa kehitetyistä toimintatavoista voi olla kehitettävissä uusi, kaupallinen toimintakonsepti rakennuttajakonsulteille. Vastaavia ratkaisuja ei ole kaupallisesti saatavissa.

VTT:n kehittämä vaatimusten hallinnan väline EkoProP-sovellus on suunnittelun työkalu, jolla varmistetaan, että asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon koko rakennusprosessin ajan ja lopputulos vastaa asetettuja vaatimuksia. Sovellus pakottaa eri osapuolet käymään läpi projektin sisällön käyttäjien tarpeiden kannalta. Lopputuloksen ratkaisut on optimoitu omistajien lisäksi myös käyttäjien kannalta.

Projektissa hyödynnettiin virtuaalitilaa loppukäyttäjän ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön ja kommunikaation edistämiseksi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE-virtuaalilaboratorioon luotiin neljä potilashuonetta ja kylpyhuone, joissa haastateltiin potilaita ja hoitohenkilökuntaa. Tilaa oli helpompi arvioida oltaessa virtuaalitilan sisällä kuin jos käyttäjät olisivat arvioineet suunnitelmia pienoismalleista tai piirustuksista. Projektissa kokeiltiin myös VTT:n kehittämää siirrettävää LumeViewer-laitteistoa, jossa tietokoneen muodostama stereokuva heijastetaan puoliläpäisevälle valkokankaalle. Kuvaa voidaan liikuttaa hiirellä niin, että katsojalle syntyy tunne tilassa liikkumisesta.

HospiTool-projektin toimintatapoja hyödynnetään juuri käynnistyneessä HospiCaseY-projektissa, jossa suunnitellaan Seinäjoen keskussairaalan Y-talon loppuvaihetta. Projektissa arvioidaan HospiTool-toimintatavan avulla potilasprosesseja, tilojen valaistusolosuhteita, esteettömyyttä ja käytettävyyttä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin yhteinen rakennushanke on sairaanhoitopiirin mittavin rakennusprojekti vuosikymmeniin. Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2009.

Ympäristön vaikutusta potilaiden paranemiseen on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa. On osoitettu, että potilaan stressistä palautumista tukevat ympäristöt ovat tuottavuudeltaan parempia kuin ympäristöt, jotka on suunniteltu ensisijaisesti henkilökunnan toiminnan kannalta tehokkaiksi normeja ja kustannuskattoja noudattaen. Hyvin suunniteltu tila voi parantaa yöunen laatua, alentaa verenpainetta, vähentää ahdistusta, kipulääkitystä, komplikaatioita ja sairaalainfektioita sekä lisää sairaalan tehokkuutta ja taloudellista tulosta. Ikkunanäkymä, huoneen tunnelma ja luonnonvalo edistävät tutkimusten mukaan toipumista. Infektioiden leviämistä voidaan estää esimerkiksi suunnitteluratkaisujen (esim. yhden hengen potilashuoneet), antibakteeristen pintamateriaalien ja hyvän siivottavuuden avulla.

Yhdysvaltalaisessa Pebble-projektissa on osoitettu, että lisäpanostus uudisrakennuksen tilojen suunnitteluun tuottaa voittoa jo toisena toimintavuotena.

Käyttäjälähtöinen sairaalatila -yhteishanke HospiTool toteutettiin vuosina 2006 – 2008 ja siinä olivat mukana VTT, THL (aiemmin Stakes), Finpro, Tekes, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Abloy Oy, Väinö Korpinen Oy ja Pöyry CM Oy.

HospiTool-projektin raportti verkossa: HospiTool Käyttäjälähtöinen sairaalatila

Mediamateriaalia

Kuvia HospiTool-Projektin haastattelutilanteista Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE-virtuaalilaboratoriossa.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Videoita HospiTool-projektin haastattelutilanteista Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE-virtuaalilaboratoriossa.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

HospiTool-projektin esitys