Sign In

VTT ja Trafi etsivät nuoria mieskuljettajia ajotapatutkimukseen

4.6.2013

 
Vanhempien antamasta palautteesta keino vähentää nuorten alttiutta joutua liikenneonnettomuuteen

Juuri ajokortin saaneiden nuorten mieskuljettajien riski joutua liikenneonnettomuuteen on ensimmäisenä ajovuotena viisi kertaa suurempi kuin kuljettajilla keskimäärin. VTT ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tutkivat, miten uusien kuljettajien ajokäyttäytymistä voidaan parantaa lisäämällä vanhempien antaman ajotapapalautteen määrää. Tutkimuksessa hyödynnetään yksinkertaista ja edullista mobiilisovellusta, jonka avulla vanhemmat voivat osallistua ajo-opetukseen.

Vanhempien antamalla palautteella voi olla suuri merkitys juuri ajokortin saaneiden nuorten ajokäyttäytymiseen ja siten liikenneonnettomuuksien vähentämiseen. VTT ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jossa nuoret voivat yhdessä vanhempansa kanssa seurata oman ajotapansa kehittymistä ja vanhemmat voivat ohjata nuorta turvallisen ajotavan oppimisessa.

VTT ja Liikenteen turvallisuusvirasto etsivät testikuljettajiksi aktiivisesti henkilöautoa ajavia nuoria miehiä ja heidän vanhempiaan. Nuoren tulee olla saanut ajokortti lokakuun 2012 ja kesän 2013 välisenä aikana. Uusi kuljettaja ja vanhempi voivat ajaa joko omilla tai yhteisessä käytössä olevalla autolla.

Testikuljettajat kiinnittävät autoonsa ajotapaa mittaavan laitteen. Automaattiset raportit ja palautteet ajamisen turvallisuudesta ja taloudellisuudesta annetaan internetin ja mobiililaitteen kautta.

Tutkimukseen voi osallistua enintään 75 nuorta. Ajotavan seuraamisen lisäksi osallistujilta pyydetään kommentteja palautepalvelun toimivuudesta sekä kysytään joitakin taustatietoja.

Tutkimukseen osallistuvat saavat palautepalvelun käyttöönsä ilmaiseksi. Uudet kuljettajat voivat hyödyntää saamaansa palautetta myös ajo-opetuksen harjoitteluvaiheen oppimispäiväkirjana.

Lisätietoja tutkimuksesta Trafin webbisivuilta: http://www.trafi.fi/turvallisuus/trafisafe