Sign In

VTT ja TTY käynnistävät Suomen suurimman kone- ja tuotantotekniikan tutkimusyhteistyön

26.8.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sopivat laajasta, strategisesta tutkimusyhteistyöstä, joka on Suomen tuotanto-, valmistus- ja materiaalitekniikan merkittävin tutkimusosapuolten allianssi tällä hetkellä. Yritykset saavat käyttöönsä VTT:n ja TTY:n monipuolisen osaamisen ja yhteistyöverkostot nopeammin yhden luukun periaatteella. Tähtäimessä on tehostaa Suomen valmistavan teollisuuden edellytyksiä, kilpailukykyä ja vientiä. Pk-yritykset ovat keskeisessä roolissa.  

VTT:n ja TTY:n yhteisen tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistyössä kokeillaan uusia teknologioita ja lähestymistapoja. "Tehostuva yhteistyömme tarjoaa yrityksille laajan asiantuntemuksen aiempaa ketterämmin ja nopeammin. Systemaattisella lähestymisellä ja uusimmalla tutkimustiedolla luomme asiakkaillemme kilpailuetua, joka auttaa vahvistamaan yritysten toimintaa myös nykyisessä hankalassa taloustilanteessa", toteaa liiketoiminta-alueen johtaja Jouko Suokas VTT:ltä.

Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on keskeisiä haasteita teknologiateollisuuden pk-yritysten palauttamisessa kannattavaan liiketoimintaan. Kilpailukyky lähtee tuotteiden ja tuotannon ajanmukaisuudesta, digitaalisuuden lisäämisestä ja teollisen internetin laajasta hyödyntämisestä. Vaaditaan myös toimivia verkostoja, alliansseja ja uusien liiketoimintamallien hyödyntämistä. "Tutkimusmaailma haluaa tuoda oman panoksensa yhteiskuntatalkoisiin. Uudella osaamisella ja teknologialla on mahdollista lisätä merkittävästi Suomen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja tuottavuutta", toteaa TTY:n tutkimuksesta vastaava vararehtori Ulla Ruotsalainen.

Yrityksille tarjolla uutta kilpailukykyä

Älykkäät koneet ovat tuotanto- ja valmistustekniikoiden ohella merkittävä VTT:n ja TTY:n yhteistyöalue. Vahvuusalueita ovat erityisesti digitaalisuus, ainetta lisäävä valmistus, kuten 3D-tulostus ja kehittyneet materiaalitekniikat.

Älykkäät koneet ja koneenrakennus ovat myös merkittävä kansallinen teollinen klusteri, josta iso osa sijaitsee Pirkanmaalla. Klusteri hyödyntää monipuolisesti niin digitaalisuutta kuin perinteisiä suunnitteluvahvuuksia, ja sillä on pitkät perinteet tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Alalla on useita markkinajohtajia ja merkittävien brändien omistajia, joiden imussa pk-teollisuus on kehittynyt merkittäväksi alan kilpailukykyiseksi toimijaksi.

VTT:n ja TTY:n toimintamallissa hyödynnetään yhteisiä ja ketteriä virtuaalitiimejä. Tämä tukee nopeita kokeiluja ja suoraviivaista etenemistä ongelmaratkaisussa. Tavoitteena on myös verkottua Suomen yliopistojen ja tärkeimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja tiivistää yhteistyötä Suomen muiden toimijoiden kanssa kaupallisten läpimurtojen aikaansaamiseksi nopeammin. Tätä kautta yrityksille avautuu mahdollisuuksia kokonaan uusille liiketoimintamalleille.

Yhteistyön taustalla ovat:
VTT:n oma For Industry –kärkiohjelma, jonka avainteknologioita ovat esimerkiksi teollinen internet, ainetta lisäävä valmistus, automaatio ja robotiikka sekä tuotteisiin ja järjestelmiin sulautettu äly.

TTY:n älykkäiden koneiden ja järjestelmien strateginen kärkiohjelma, joka keskittyy poikkitieteellisesti tulevaisuuden älykkäiden konejärjestelmien tutkimukseen ja kehitykseen.

Suomen hallitusohjelma

Tampereen teknillinen yliopisto
Kari T. Koskinen, professori, kone- ja tuotantotekniikan laitoksen johtaja
0400 634 242
kari.t.koskinen@tut.fi