Sign In

VTT ja uusiseelantilainen tutkimuskeskus Scion solmivat yhteistyösopimuksen

4.3.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja uusiseelantilainen Scion ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sen avulla hyödynnetään  kummankin organisaation asiantuntemusta globaalissa biotaloudessa. Ensimmäisessä  hankkeessa sovelletaan VTT:n puumateriaaliosaamista Uudessa-Seelannissa ja kehitetään  biopohjaista kalvoa pakkausteollisuuden käyttöön.

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara näkee VTT:n ja Scionin välisen tutkimusyhteistyön tuovan uusia mahdollisuuksia molemmille organisaatiolle ja heidän asiakkailleen.

"Bio- ja kiertotaloudella on laajaa kysyntää ja teknologiapotentiaalia globaalilla tasolla.  Tässä VTT ja Scion voivat yhdistää osaamisensa ja avata  uusia kaupallistamismahdollisuuksia. Tämän sopimuksen myötä Scion on myös kumppaninamme tukemassa Uuden-Seelannin teollisuutta. Se hyödyttää myös Suomea", Vasara sanoo.

Scionin toimitusjohtaja Warren Parker korostaa, että molemmat organisaatiot ovat jo nyt tiiviissä yhteistyössä, mutta toimintatavan muodollinen vahvistaminen mahdollistaa uusiin mahdollisuuksin tarttumisen aikaisempaa nopeammin ja vahvemmin.

"Olemme maantieteellisesti etäällä toisistamme, mutta meillä on hyvin samanlaiset tavoitteet ja täydentävää tiede ja teknologiapotentiaalia. Meillä on hyvä historia yhteistyöstä molemmissa maissa ja nyt kiinnostusta siirtää yhteistyömme painopistettä kohti yhteiskeksintöjä ja kaupallistamista. Tavoittelemme myös yhdessä EU-rahoitusta ja globaaleja bioekonomiahankkeita, erityisesti Aasiassa."

Sopimus allekirjoitettiin osana ulkoministeri Timo Soinin yritysdelegaation vierailua Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Ota yhteyttä