Sign In

VTT ja ympäristöministeriö: Kasvukeskuksiin tarvitaan puoli miljoonaa uutta asuntoa vuoteen 2030 mennessä

19.1.2012

 
Suurten kaupunkien lähikunnat vetävät asukkaita

VTT:n tutkimuksen mukaan seuraavan 20 vuoden aikana tulisi rakentaa 480 000–550 000 asuntoa riippuen siitä, miten Suomi houkuttelee maahanmuuttajia ja kuinka suuri osuus nykyisestä asuntokannasta poistuu. Vuodessa tämä merkitsee, että vuosina 2012–2020 rakennettaisiin noin 24 000–29 000 asuntoa ja vuosina 2020–2030 hieman edeltäviä vuosia vähemmän. Tutkimus vahvistaa, että Helsingin seudun asuntotarve on maan suurin. Alueellisten väestöennusteiden perusteella uusista asunnoista reilu kolmannes rakennetaan Helsingin seudulle ja kasvukeskuksiin. Muualla Suomessa asuntoja tarvitaan lisää erityisesti Tampereen, Turun, Lahden, Jyväskylän ja Oulun seuduille. Tutkimuksen ovat VTT:ltä tilanneet ympäristöministeriö yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa.

Moni asia vaikuttaa siihen, miten suureksi asuntotuotanto muodostuu vuoteen 2030 mennessä. Määrä voi vaihdella suuresti suhteessa todelliseen asuntotuotantotarpeeseen. Esimerkiksi monet asuvat toisin kuin haluaisivat, ja tämä potentiaali voi muuttua asuntokysynnäksi houkuttelevalla tarjonnalla. Toisaalta Suomessa on paljon tilapäisessä käytössä olevia tai kokonaan tyhjiä asuntoja. Tämä asuntovarauma voi vaikuttaa siihen, että asuntotuotanto jää tulevaisuudessa tarvetta vähäisemmäksi. VTT arvioi, että kolmannes uudisasuntotuotannosta korvaa nykyisten asuntojen poistumaa.

Pendelöinnin lisääntyminen ja pendelöintimatkojen pidentyminen on siirtänyt asuntokysyntää kaupungeista ympäristökuntiin. Muuttoliikkeen johdosta monilla alueilla väestönkasvu on kääntynyt laskuun eikä uusille asunnoille siten ole tarvetta. Kasvukeskusten ympäristökuntien väestörakenne sen sijaan muistuttaa 1950-luvun väestörakennetta, jolloin sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien takia lapsia oli paljon ja ikäihmisiä vähän. Väestön keskittyminen kaupunkiseuduille Etelä-Suomeen onkin lisännyt lähimuuttoja, eli muuttoja kunnan ja seutukunnan sisällä. Tämän takia asuntoja ei jää samalla tavoin tyhjäksi kuin on jäänyt kaukomuutoissa, kuten muutoissa pohjoisen maaseudulta etelän kaupunkeihin.

Rekisteritiedon mukaan maahanmuutto Suomeen kaksinkertaistui 1995–2008. 2000-luvulla maahanmuuttajia on ollut keskimäärin 22 600 vuodessa. Rekisteröityjen maahanmuuttajien lisäksi Suomessa arvioidaan olevan tilapäisesti 40 000 ulkomaalaista työntekijää sekä 20 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Määrä on moninkertainen1990-lukuun verrattuna. Maahanmuutto ja sen aiheuttama asuntotarve keskittyvät Suomessa vain muutamien kuntien alueelle erityisesti pääkaupunkiseudulle. VTT arvioi siirtolaisuuden osuudeksi asuntotarpeesta kymmenen prosenttia.

VTT:n tutkimuksessa analysoitiin asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavien tekijöiden epävarmuutta ja kehitettiin laskentamalli vaihtoehtoisten asuntotuotantoskenaarioiden tuottamiseen. Tutkimuksen ohjausryhmään kuului sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajia.

Asuntotuotanto 2030 - Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä on julkaistu VTT Technology -sarjassa.

Kuva 1: Asuntotuotantotarve vuoteen 2030 mennessä Suomessa

Kuva 2. Asuntotuotantotarve alueittain Suomessa