Sign In

VTT jatkoi kasvuaan - vuoden 2009 tulos positiivinen

18.2.2010

Tutkimuksen ja kehitykseen investoidaan edelleen

VTT:n liikevaihto jatkoi viime vuonna kasvuaan. Yleisestä taloustaantumasta huolimatta VTT:n alustavat tilintarkastamattomat luvut osoittavat noin 2 milj. euron positiivista tulosta.

 

VTT:n vuoden 2009 vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,1 prosenttia. Koko vuoden liikevaihto (268,6 milj. euroa) kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 23,8 milj. euroa. VTT:n taloudellinen tulos oli 1,9 milj. euroa (edellisvuonna 4,8 milj. euroa).

"Huolimatta siitä, että Suomessa moni toimiala on edelleen taantumassa, VTT:n viime vuoden tulos osoittaa, että yritykset ja keskeiset teollisuudenalat investoivat vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön. Tähän positiiviseen kehitykseen, joka jatkossa vaikuttaa koko Suomen talouteen ja sen teollisuuden kilpailukykyyn, voimme olla tyytyväisiä”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Vuoden 2010 näkymät toiveikkaat

Pääjohtaja Leppävuori toteaa, että ”Maailmantalouden epävakaasta tilanteesta huolimatta VTT:llä on tällä hetkellä hyvä tilauskanta. Asiakkuudet, vahva tilauskanta, yhdessä VTT:n asiantuntemuksen ja osaamisen kanssa luovat hyvän pohjan kuluvalle vuodelle. Pitkäjänteinen tieteelliseen osaamiseen, uusiin teknologiasovelluksiin ja liiketoimintaan panostaminen ovat tuottaneet tulosta. VTT:n uudella toiminnallisella rakenteella osaamista voidaan suunnata tehokkaasti ja siirtää nopeasti asiakashyödyiksi. Jatkossa onkin entistä tärkeämpää, että Suomessa keskitytään korkeaan teknologiaan ja luodaan niistä vientituotteita. Näillä eväillä Suomella on paremmat mahdollisuudet selvitä maailmantalouden taantumasta”, Leppävuori toteaa.

Ota yhteyttä