Sign In

VTT: Kaksi miljoonaa työpaikkaa katoaa rakennusalalta Euroopassa

13.1.2009

 
Talouden heikot näkymät vetävät Euroopan rakentamisen reippaasti laskuun

Euroopan rakennusmarkkinoiden näkymät ovat selvästi heikentyneet loppuvuodesta 2008. Rakennusmarkkinoiden ennakointiin erikoistunut Euroconstruct-asiantuntijajärjestö ennakoi nyt rakentamisen vähenevän kuluvana vuonna 7,5 prosenttia. Vuoden 2008 joulukuussa ennustettiin vähenemistä yli 4 prosenttia. Heikoimmat näkymät ovat uudistalonrakentamisessa. Se väheni jo viime vuonna 7,5 prosenttia. Vähentymisennuste tälle vuodelle on 15 ja ensi vuodelle edelleen 4 prosenttia. Euroconstructin ennusteiden perusteella VTT arvioi Euroopan rakennusalalta katoavan parin vuoden aikana noin 2 miljoonaa työpaikkaa.

Euroconstruct-konferenssissa 5.6.2009 Euroopan talousnäkymistä alusti George M. Busch Euroopan Komissiosta. Hän kertoi, että tämänhetkinen arvio bruttokansantuotteen supistumisesta Euroopassa on 4 prosenttia tänä vuonna ja 0,1 prosenttia ensi vuonna. 

Busch totesi EU:n ja Euroopan maiden panostavan voimakkaasti talouden elvytykseen. Pankkeja pelastetaan, korkoja lasketaan ja erilaisia elvytystoimia tehdään. Niistä huolimatta kaikkien Euroopan maiden bruttokansatuotteen arvioidaan laskevan tänä vuonna. Suurimmat vähennykset bruttokansantuotteessa ovat Baltian maissa, Irlannissa, Unkarissa ja Saksassa. Suomen bruttokansantuotteen ennakoidaan vähenevän keskiarvoa enemmän.

Talouden kielteisinä vaikutuksina Busch näki protektionismin syntymisen ja reaalitalouden negatiiviset vaikutukset finanssisektorille. Myönteiset vaikutukset liittyvät elvytyspakettien sekä matalan inflaation aiheuttaman kulutuksen ennakoitua myönteisempään kehitykseen.

Asuntorakentamisessa jatkuu raju alamäki

Euroopan asuntorakentaminen väheni viime jo yli 7 prosenttia. Tänä vuonna lasku syvenee 11 prosenttiin. Ensi vuodelle ennakoidaan edelleen lievää vähenemistä.

Asuntorakentamisessakin heikoimmat näkymät ovat uusien asuntojen rakentamisessa. Uusien asuntojen rakentamisen ennustetaan vähenevän tänä vuonna lähes 20 prosenttia.

Euroopassa myös asuntojen korjausrakentamisen ennakoidaan vähenevän. Vähenemistä tapahtui jo viime vuonna, tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna edelleen noin 0,5 prosenttia.

Asuntorakentamisen näkymiä esitellyt irlantilainen Annette Hughes näki myönteisenä sen, että kuluttajien luottamus on noussut viime kuukausina. Asunnonostoaikomukset ovat kuitenkin edelleen miinusmerkkiset Euroopassa Puolaa lukuun ottamatta.

Korjausrakentamisen suhteen kuluttajien aikomukset ovat noin puolessa maita myönteiset (mm. Suomessa) ja puolessa maita kielteiset. Asuntojen hintojen Euroconstructin jäsenet ennakoivat laskevan edelleen tänä vuonna. Valtaosa maista ennakoi asuntojen hintojen laskun jatkuvan myös ensi vuonna. Osa odottaa kuitenkin jo nousua.

Euroopassa rakennettiin viime vuonna 2,4 miljoonaa asuntoa. Tänä vuonna valmistuu on noin 1,7 miljoonaa asuntoa ja ensi vuonna 1,5 miljoonaa.

Toimitilarakentamisessa on suurimmat vähennykset Euroopassa


Toimitilarakentaminen on Euroopassa rakentamisen toiseksi suurin sektori asuntorakentamisen jälkeen. Keskisen Itä-Euroopan maissa tämän sektorin osuus on suurin. Erityisesti toimitilarakentamisen näkymät olivat heikentyneet kuluneen puolen vuoden aikana. Toimitilarakentaminen väheneekin enemmän kuin asuntorakentaminen.

Suhdannehuippu toimitilarakentamisessa ajoittui valtaosassa maita vuodelle 2008. Nyt tullaan lujaa alaspäin.

Heikko talouskehitys on iskenyt niin palveluihin ja teollisuuteen kuin kauppaan ja kuluttajiin. Kaikkien näiden sektoreiden luottamus tulevaisuuteen on vähentynyt rajusti. Parin viime kuukauden aikana luottamus ei ole enää heikentynyt.

Kiinteistömarkkinoiden tilanne Euroopassa on heikentynyt nopeasti. Esimerkiksi toimistovuokrat Euroopassa alenivat tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8 prosenttia. Näin suurta vähennystä ei ole ennen koettu vuokraindeksin historian aikana.

Myös tyhjien toimitilojen määrä kasvaa ja kiinteistökauppa on lähes pysähtynyt. Yritykset ovat alkaneet supistaa tilojaan. Näin syntyy suuri ongelma siitä, että markkinoille valmistuu niin muualla Euroopassa kuin Suomessa jatkuvasti uusia rakennuksia.

Euroopan toimitilarakentamisen määrä supistuu tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana yhteensä yli 20 prosenttia toimisto- ja liike sekä teollisuus ja varastorakennuksissa. Julkisen rakentamisen näkymät ovat myönteisemmät, mutta riskejä on syntymässä ennakoitua voimakkaammin vähenevien verotulojen myötä. Myös toimitilarakennusten korjaaminen vähenee niin Euroopassa kuin Suomessa.

Kolmen viime vuoden aikana Suomi on panostanut Euroopan maista eniten uusien toimitilojen rakentamiseen. Suomessa toimitilarakentamisen suhde bruttokansantuotteeseen oli 6,6 prosenttia, kun se esimerkiksi Ruotsissa oli 2,3 prosenttia. Ruotsi on kuitenkin selvästi vähiten toimitilarakentamiseen panostava maa Euroopassa. Euroopan keskiarvo on 4 prosenttia. Euroopan toimitilarakentamisen näkymistä esitelmöi Euroconstruct-konferenssissa asiakasjohtaja Pekka Pajakkala VTT:ltä.

Infrarakentamisen näkymät selvästi myönteisimmät

Niin Suomessa kuin muualla Euroopassa julkinen sektori on selvästi tärkein infrarakentamisen rahoittaja. Tällä hetkellä infrarakentaminen on keskeisellä sijalla elvytystoimissa. Lisäksi EU rahoittaa voimakkaasti uusien EU-maiden infrarakenteiden kuntoon saamista.

Euroopassa infrarakentamisen määrä kasvoi viime vuonna noin puoli prosenttia, tänä vuonna noin 1,5 prosenttia sekä ensi ja seuraavana vuonna vajaa 3 prosenttia vuodessa. Suurimmat kasvulukemat löytyvät keskisen Itä-Euroopan maista. Siellä ongelmaksi nousee kuitenkin hankkeiden kansallinen rahoitusosuus talouden heikon kehityksen myötä.

Pohjoismaista Ruotsi ja Norja panostavat tänä vuonna voimakkaasti infrarakentamiseen. Ruotsissa kasvu jatkuu reippaana myös ensi vuonna. Suomi käyttää infrarakentamiseen noin 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomi on lievästi Euroopan keskiarvon yläpuolella. Infrarakentamisen näkymistä esitelmöi Yngve Abrahamsen Sveitsistä.

Euroopan rakentamisesta häviää 2 miljoonaa työpaikkaa

Euroconstruct ei tee rakennusalan työllisyysennustetta. VTT:n laskelman mukaan työpaikkojen määrä vähenee Euroopassa tänä, ensi ja seuraavana vuonna selvästi. Rakennustyömailta työpaikkoja vähenee vajaa miljoona sekä suunnittelun, kaupan ja rakennustuoteteollisuuden puolelta suunnilleen saman verran.

VTT on päätynyt näihin lukuihin yhteiskunnallisten ja työllisyysvaikutusanalyysien kautta. Niiden mukaan yhdellä miljoonalla eurolla saadaan syntymään 8–9 henkilötyövuotta. Monissa halvan työvoiman maissa työllisyysvaikutus on selkeästi suurempi.

Euroconstruct on Euroopan rakennussuhdanteiden ennustamiseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkosto. 67. Euroconstruct-konferenssi pidettiin 5.6.2009 Varsovassa Puolassa. VTT on Suomen jäsen Euroconstructissa. Euroconstructin konferenssiin osallistui noin 100 yritysedustajaa eri puolilta Eurooppaa. Seuraavan kerran Euroopan rakentamisnäkymiä tarkastellaan Zürichissä 27. 3.2009.

Euroconstruct: www.vtt.fi/proj/euroconstruct

KUVAT:

BKT ja rakentaminen Euroopassa

Uudisasuntorakentaminen Euroopassa 2009

Euroopan toimitilarakentamisen ennusteet eri aikoina


Ota yhteyttä