Sign In

VTT: Kansainvälistä yhteistyötä lisättävä terveydenhuollon uusien teknologioiden kehittämiseksi

15.4.2011

Terveydenhuollon uudistamisen asiantuntijat vierailevat Massachusettsista ja Pohjois-Irlannista

Suomessa vierailee 18.–20. huhtikuuta Yhdysvaltain Massachusettsin senaatin puhemiehen Therese Murrayn johtama delegaatio, johon kuuluu terveydenhuollon, tutkimustahojen sekä elinkeinoelämän edustajia Massachusettsin osavaltiosta ja Pohjois-Irlannista. Massachusettsin osavaltio tunnetaan terveydenhuollon uudistuksen edelläkävijänä ja merkittävänä huipputekniikan toimintaympäristönä. Terveydenhuollon teknologian tutkimus ja sen hyödyntäminen sekä innovointi ovat keskeisiä teemoja vireillä olevassa kansainvälisessä yhteistyössä.

Vierailun aikana delegaation tutustuu suomalaisen terveysteknologian kärkialueisiin. Esillä ovat muun muassa mobiilin terveydenhuollon ratkaisut, sairauksien varhainen diagnostiikka, neuroteknologia ja diabetes-tutkimus.

Suuri osa terveydenhuollon kuormituksesta aiheutuu elämäntapasairauksista, jotka voitaisiin suurelta osin estää kansalaisten terveyskäyttäytymistä muuttamalla. Mobiilit terveydenhuollon ratkaisut on suunniteltu tukemaan tätä muutosta. Mobiililaitteet tarjoavat hyvän alustan yksilöllisille terveydenhuollon sovelluksille, sillä ne ovat laajasti käytössä ja läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä – on sitten kysymys painon hallinnasta, liikunnasta tai henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen aktiivisuuden ylläpitämisestä.

Tietoteknologia on avainasemassa myös kroonisten sairauksien varhaisessa havaitsemisessa ja sairauden seurannassa. Vierailun aikana on esillä VTT:n kehittämä diagnostiikan ohjelmisto, joka kokoaa yhteen potilaan terveydentilaan liittyviä tietoja erilaisista lääketieteellisistä tietolähteistä ja arvioi niiden perusteella taudin sairastumisriskin ja kehitysvaiheen. Tämä mahdollistaa paremman ja tehokkaamman hoidon potilaalle. Työkalua on sovellettu esimerkiksi Alzheimerin taudin ja sydänsairauksien diagnosointiin.

”Tämä vierailu on tärkeä askel Massachusettsin ja Suomen välisen, terveydenhuollon teknologian huippututkimukseen, innovointiin ja hyödyntämiseen tähtäävän yhteistyön rakentamisessa”, sanoo delegaatiota johtava Massachusettsin senaatin puhemies Therese Murray. ”On hienoa saada Suomi mukaan tähän työhön, jolla edistetään terveydenhuollon uudistumista Yhdysvalloissa ja Euroopassa.”

Yhteistyön odotetaan avaavan suomalaisille yrityksille ja tutkimustahoille uusia kansainvälisiä kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vierailun järjestämiseen ovat aktiivisesti osallistuneet VTT, Tekes, Osaamiskeskusohjelma ja joukko muita suomalaisia teknologian tutkimus- ja kehitystahoja.

VIERAILUOHJELMA