Sign In

VTT-KCL-sopimus on allekirjoitettu

1.6.2009

VTT:n ja KCL:n sopimus tutkimus- ja laboratoriotoimintojen kaupasta on allekirjoitettu tänään 1.6.2009. KCL:n toimintojen yhdistämisellä VTT:hen luodaan vahva ja monipuolisesti verkottunut uuden metsäteollisuuden innovaatiokeskittymä.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori totesi sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, että taloudellinen myllerrys tulee muokkaamaan monia teollisia rakenteita. "Kysymys kilpailukyvystä nousee esille aiempaa enemmän juuri näinä aikoina. Näen, että juuri taloudellisessa murroksessa tulee varmistua siitä, että kilpailukykyä kehitetään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tavoite on selvitä taantumasta, pitkällä aikavälillä luodaan edellytyksiä kasvulle ja hyvinvoinnille. On selvää, että teollisia rakenteita uudistavien päätöksien ohella T&K:n kehittämistoiminnalla on merkittävä rooli teollisuuden kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän rakenteiden uusiutumisessa. VTT:n ja KCL:n voimien yhdistäminen lisää kilpailukykyä ja luo erinomaiset edellytykset nimenomaan metsäteollisuutemme uusiutumiselle."

KCL:n hallituksen puheenjohtaja Pauli Hänninen on tyytyväinen sopimukseen ja totesi, että yhdistymisprosessia on viety ponnekkaasti ja tuloksekkaasti eteenpäin sekä KCL:n että VTT:n puolella. "Hankkeen edetessä olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, miten hyvä ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta onnistunut tutkimus- ja laboratoriopalveluja tuottava keskittymä tästä integraatiosta syntyy. Voin vain toivoa, että eduskunnan päätös lopullisesti sinetöi tämän Suomen metsäteollisuuden T&K-osaamisen ja kilpailukyvyn kannalta merkityksellisen integraation."

Integraatio otetaan toiminnallisesti käyttöön 15.6. alkaen, mutta varsinainen kauppa astuu voimaan vasta eduskunnan budjettikäsittelyn jälkeen loka-marraskuussa. Tänään allekirjoitetussa sopimuksessa onkin sovittu tilojen ja toimintojen väliaikaisesta vuokrasta kaupan voimaan astumiseen saakka. KCL:n henkilöstö siirtyy toiminnallisesti VTT:n projektijohdon piiriin, mutta työsuhteet säilyvät KCL:ssä vuokra-sopimuksen ajan. KCL:n henkilöstö siirtyy työsuhteisiin VTT:lle kauppasopimuksen hyväksymisen jälkeen eli virallisesti vuoden vaihteessa 31.12.2009.

Toiminnan käynnistämisellä samantien saavutetaan integraatiolla tavoitellut hyödyt, kun tutkimus- ja palveluliiketoiminta on yhteisten tavoitteiden mukaista ja yhteisesti johdettua. Työntekijöiden integroituminen ja uuden organisaation rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi jo vuokrasuhteen alkaessa. Myös projektien hallinnointi voidaan aloittaa yhdessä välittömästi samoin kuin uuden hankekannan valmistelu, joka saadaan liikkeelle ilman katkoja. Hankekannan rahoitusjärjestelyt ovat pääosin toteutettavissa jo vuokra-aikana, asiakkuudet ja myyntityö voidaan turvata ja uusasiakashankinta saadaan liikkeelle. Myös käytännön toimenpiteet, kuten tietohallinnon ja tila-asioiden suunnittelu voidaan aloittaa heti. Näin vähennetään vuodenvaihteeseen 2009–2010 ajoittuvia aikataulupaineita.

 

Ota yhteyttä