Sign In

VTT kehittää palvelua uusien kuljettajien tueksi

12.5.2010

Tampereen seudulta ja pääkaupunkiseudulta haetaan testikäyttäjiä

VTT tutkii uusien kuljettajien ajamista ja siitä annettavan palautteen vaikutuksia. Tutkimukseen haetaan 50 – 100 vapaaehtoista testikäyttäjää, jotka palautetietojen lisäksi saavat tutkimuksen ajaksi veloituksetta käyttöönsä paikannuspalveluja. Uusien kuljettajien ajamisen tukemista koskeva testi on osa Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston VTT:ltä tilaamaa tutkimusta.

Tutkimus tehdään testikäyttäjien omilla autoilla, joihin testin ajaksi asennetaan tietoja keräävä paikannuslaite. Testikäyttäjiksi etsitään Tampereen seudulta ja pääkaupunkiseudulta kotitalouksia, joiden henkilöauton aktiivisena käyttäjänä on äskettäin ajokortin saanut henkilö. Testaus ei estä muita ajamasta perheen autolla, eikä uuden kuljettajan tarvitse omistaa autoa.

Testikäyttäjille tuotetaan testin eri vaiheissa erilaisia ajamista koskevia palautetietoja. Palautteen erittelyä varten äskettäin ajokortin saaneen kuljettajan ja muiden kuljettajien ajojen erittelyyn on käytettävissä avaimen kaltainen tunniste. Palautetietoja toimitetaan uudelle kuljettajalle, mutta myös auton omistajalle, joka voi olla esimerkiksi hänen vanhempansa. Palautetta pyritään kehittämään kokeilun kuluessa. Sitä varten testin kuluessa testikäyttäjille esitetään internetin välityksellä palvelua koskevia kysymyksiä.

Tutkimus käynnistyy touko-kesäkuun vaihteessa ja se kestää kuusi kuukautta. Testikäyttäjät jaetaan ryhmiin, jotka saavat erilaista palautetta vaihtelevilla aikatauluilla. Testikäyttäjille kerrotaan aina etukäteen, mistä tiedoista palautetta tullaan antamaan.

Tutkimus toteutetaan PPCT Oy:n paikannuspalvelun avulla (www.paikannin.com), joka tarjoaa käyttäjille mm. automaattisen ajopäiväkirjan. Tämän lisäksi aktiiviset testikäyttäjät palkitaan. Testikäyttäjäksi haluavat voivat saada lisätietoja ja ilmoittautua mukaan tutkimukseen internetissä: http://uusikuljettaja.vtt.fi

Samanaikaisesti VTT:llä on käynnissä myös Tampereen ja Oulun seuduilla tutkimus matkapuhelimella välitettävistä opastus- ja tietopalveluista. Siinä tutkimuksessa keskitytään taloudellisen ajamisen opastuksen, liikennetiedon ja ylinopeusvaroitusten vaikutusten selvittämiseen. Tutkimukseen voi ilmoittautua osoitteessa: http://www.telefot.eu/oulufot/