Sign In

VTT kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa tulevaisuuden tuulivoimaloiden voimansiirtoa ja kunnossapitoa

13.1.2009

 
Moventakselle uutta kilpailukykyä tuulivoimaloiden käyttövarmuutta parantavista ratkaisuista

VTT etsii yhteistyössä Moventaksen kanssa uusia ratkaisuja suurten tuulivoimaloiden vaihteistojen tuotekehityksen ja suunnittelun tueksi. VTT kehittää myös tuulivoimaloiden vaihteistojen ja voimansiirron ennakoivaa kunnonvalvontaa. Tämä lisää niiden toimintavarmuutta ja siten katkeamatonta energiantuotantoa omistajilleen.

Tuulivoiman osuus energiantuotannosta kasvaa maailmassa nopeasti. Tulevaisuuden tuulivoimalat ovat kokoluokaltaan nykyisiä huomattavasti suurempia, mikä asettaa suuria haasteita niiden tuotekehitykselle. Tuulivoimaloiden vaihteistoon ja voimansiirtoon liittyvät ongelmat aiheuttavat nykyisin lähes kolmanneksen tuulivoimaloiden vikautumisajasta. Erityisesti meri- ja vaikeapääsyisissä vuoristo-oloissa luotettavuuden merkitys korostuu, sillä siellä korjaaminen on hankalaa ja hidasta. Siksi tarvitaan uusia suunnittelun ja tuotekehityksen työkaluja sekä nykyistä luotettavampia voimansiirron ja vaihteistojen ratkaisuja ja keinoja ennakoida tuulivoimaloiden vikaantumista.

VTT kehittää yhdessä Moventaksen kanssa vaihteiston ja voimansiirron suunnittelua ja tuotekehitystä tukevaa virtuaaliprototypointia. Virtuaaliprototypoinnissa tuotekehitys ja testaus tehdään tietokoneen ruudulla virtuaalimalleilla. Tämä nopeuttaa tuotekehitystä ja vähentää todellisten prototyyppien valmistustarvetta.

VTT parantaa myös tuulivoimaloiden voimansiirron ja vaihteistojen luotettavuutta kehittämällä niiden ennakoivaa kunnossapitoa. Aiemmin ennakoivaa kunnossapitoa on hyödynnetty mm. teollisuuslaitosten koneiden kunnossapidossa.

Ennakoivan kunnossapidon järjestelmillä voidaan ennakoida tuulivoimaloiden sähköntuotantoa uhkaavia vikoja ja varoittaa ennalta mahdollisista tulossa olevista vaihdevaurioista. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen ja pienentää merkittävästi vakavien vaurioiden riskiä ja katkoksia sähköntuotannossa.

Ennakoivien kunnossapidon järjestelmien tulokset voidaan esittää havainnollisesti käynnissä pidosta vastaavan henkilökunnan valvontapäätteillä. Järjestelmät arvioivat tuotannon osajärjestelmän tai osan todennäköisyyttä vaurioitua ja sen käyttöiän päättymistä.

VTT on aiemmin tehnyt vastaavia hankkeita työkoneiden, dieselmoottorien ja laivapotkurien kehittämiseen. Nyt VTT soveltaa tuulivoimaloiden vaihteistojen ja voimansiirron kehittämiseen laajaa suurten koneiden värähtelyjen hallinnan, tribologian, voitelutekniikan, uusien materiaalien, kunnonvalvontajärjestelmien ja virtuaalimallinnuksen osaamistaan.

Kehitystyön ansiosta Moventaksen kilpailukyky maailman suurimpana, tuulivoimalavalmistajista riippumattomana vaihdetoimittajana paranee. 

Ota yhteyttä