Sign In

VTT kehittää Ylläkselle sähköisiä reittipalveluja

13.1.2009

 
Matkailuala hyödyntää teknologiaa

VTT tekee selvityksen, jonka pohjalta Ylläksen reittipalvelujen informaatio- ja valvontajärjestelmää voidaan kehittää tukemaan paremmin myös alueen tulevia tarpeita. Samalla arvioidaan alueen palvelut käyttäjille. Ylläksen Matkailuyhdistys ry haluaa tarjota kuluttajille entistä monipuolisempia ulkoilureittejä ja tapahtumia sekä kasvattaa alueen tunnettavuutta.

Ylläksen Matkailuyhdistyksen tavoitteena on rakentaa Ylläksen alueesta Skandinavian kansainvälisin ja laadukkain hiihto-, aktiviteetti- ja luontokeskus vuoteen 2020 mennessä. Korkeatasoisten ulkoilureittien ja tapahtumien lisäksi vision toteuttaminen vaatii panostusta turvallisuuteen ja kansainvälisesti laadukkaisiin palveluihin.

VTT arvioi selvityksessään Ylläksen latu-, vaellus- ja muiden ulkoilureittien ylläpidon, kuten huollon, valvonnan, laaduntarkkailun ja turvallisuusvalvonnan. Palvelujen arvioinnissa korostuvat niin ikään turvallisuusratkaisut sekä mm. kartta, lumitilanne, paikannus, reitin kunto ja vaativuus, taukopaikat, voitelupisteet, hiihtokoulut ja luontonähtävyydet.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selventää yhdessä keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa vaatimukset ja rajoitukset Reitti-järjestelmälle. Tavoitteena on varmistaa, että varsinaisessa selvitysvaiheessa keskitytään Ylläksen ja sen asiakkaiden kannalta oleellisiin ratkaisuihin ja palveluihin. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että ratkaisujen arvioinnissa huomioidaan järjestelmän kestävä ja monipuolinen kehittäminen myös jatkossa. Tämän jälkeen kartoitetaan potentiaaliset sähköiset järjestelmät, toiminnallisuus, tekniset valmiudet ja kustannukset sekä suunnitellaan, kuinka valittu ratkaisu käytännössä toteutetaan. Projekti päättyy toukokuun lopussa 2009.

”Asiantuntijan valinnassa Ylläksen Matkailuyhdistys painotti mm. asiantuntijuutta, olemassa olevien teemaan liittyvien ratkaisujen tuntemusta sekä kokonaishintaa”, toteaa Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tiina Walin-Jatkola.

Ota yhteyttä