Sign In

VTT kehitti olutmäskille uutta käyttöä

27.1.2016

VTT olutmäskistä rasvoja, sokereita, peptidejä ja fenoliyhdisteitä

VTT kehitti aiempaa tehokkaammat menetelmät olutmäskin hyödyllisten ainesosien rasvojen, sokereiden, peptidien ja fenoliyhdisteiden erottamiseksi. Olutmäskistä erotetuilla jakeilla on käyttömahdollisuuksia elintarvikkeiden, juomien, rehun ja polttoaineiden valmistuksessa sekä kemianteollisuudessa.

Olutmäski päätyy tällä hetkellä pääasiassa eläinten rehuksi. Se sisältää runsaasti proteiineja, ravintokuitua rasvoja ja ligniiniä, joista on mahdollista valmistaa jakeita uusiin elintarvikkeisiin, juomiin, rehuun, polttoaineisiin ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Mäskiä syntyy noin 15 kg jokaista 100 litraa olutta kohden. Olutmäski on koostumukseltaan ja rakenteeltaan monimutkainen, mikä on haaste sen jalostamiselle.

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti olutmäskin tehokkaaseen jalostamiseen erilaisiksi jakeiksi – sokereiksi, proteiineiksi, lipideiksi, fenolisiksi yhdisteiksi ja ligniiniksi - lämpökemiallisia esikäsittelyjä ja entsyymikäsittelyjä. Tutkimus toteutettiin osana VTT:n koordinoimaa kansainvälistä IPTOSS-projektia (2012–2015). Menetelmiä on testattu sekä laboratorio- että pilot-mittakaavan kokeissa.

Mäskin kuiva-aine sisältää mäskäysprosessista riippuen proteiinia peräti 23 prosenttia. Mäskin proteiinin erotusta kuitenkin vaikeuttaa sen heikko liukoisuus. Proteiineja pilkkovan entsyymikäsittelyn avulla proteiinin talteenottoa voidaan parantaa merkittävästi. Alustavien teknis-taloudellisten ja kestävyysarviointien perusteella IPTOSS-projektissa kehitetyillä olutmäskin proteiinijakeilla on hyvät kaupallistamismahdollisuudet elintarvikkeiden tai korkealaatuisten proteiinirehujen ainesosana.

Yksi kiinnostava mahdollisuus on palauttaa mäskistä hiilihydraatteja pilkkovien entsyymien avulla irti saatuja sokereita takaisin oluenvalmistusprosessiin. Ensimmäiset panimokokeet VTT:llä ovat antaneet lupaavia tuloksia.

VTT:n lisäksi IPTOSS-projektiin osallistuivat University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) ja BionActis Ltd (Sveitsi). Projektia ovat rahoittaneet Tekes ja Bundesamt für Umwelt (BAFU), ja sponsoriyrityksinä toimivat Roal Oy, Oy Panimolaboratorio – Bryggerilaboratorium Ab ja St1 Biofuels Oy.

Projektin kokonaisbudjetti oli 1 milj. euroa, josta noin puolet oli Tekesin ja BAFUn rahoittamaa.

Lisätietoja projektista: https://www.eco-innovera.eu/1st-call-projects-iptoss


 


 

Mediamateriaali:

olutmäski
 

Lataa kuva (kuvaaja Timo Kauppila)

 Kuvan tallennus hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä + Save picture as.