Sign In

VTT kehitti painomenetelmän ohutkalvotransistorien massatuotantoon

10.6.2014

 

VTT on kehittänyt menetelmän, jonka avulla ohutkalvotransistorien valmistaminen voidaan hoitaa alusta loppuun rullalta-rullalle-tekniikoilla. Ohutkalvotransistorien valmistaminen käyttäen ainetta lisääviä rullalta-rullalle-menetelmiä, kuten painamista, uudistaa elektroniikan komponenttien ja tuotteiden valikoimaa ja alentaa niiden tuotantokustannuksia. Ohutkalvotransistorit soveltuvat perinteisiä piisirutransistoreja paremmin esimerkiksi suuren pinta-alan näyttöihin, tiettyihin anturisovelluksiin, leluihin, peleihin ja älyä sisältäviin kortteihin. 

Transistori on elektroniikan peruskomponentti, jota voidaan käyttää sähköisenä kytkimenä, vahvistimena tai muistielementtinä. Rullalta-rullalle-valmistusmenetelmien käyttö tuo transistoriteknologialle monia etuja, kuten suuren pinta-alan hyödyntämisen, mekaanisen joustavuuden, läpinäkyvyyden, sekä edulliset tuotannon aloituskustannukset. Tähän saakka ohutkalvotransistorien valmistus on nojannut vain osittain rullalta-rullalle-tekniikoihin, jolloin niiden massatuotannon kustannukset ovat kohonneet melko korkeiksi.

Teknologian kypsyessä ohutkalvotransistorien markkinoiden ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin 3 miljoonasta dollarista 180 miljoonaan dollariin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

VTT kehitti ohutkalvotransistorien valmistusmenetelmiä EU:n rahoittamassa POLARIC-tutkimusprojektissa. VTT:n kehittämässä valmistusprosessissa kierrettiin rullalta-rullalle-menetelmille ominainen vaatimaton kohdistustarkkuus eri ohutkalvokerrosten välillä käyttämällä erityistä itsekohdistuvaa menetelmää. Myös transistorikomponenttien kuvioiden kokoa pienennettiin painomenetelmien äärirajoille, jolloin saavutettiin pienimmillään joidenkin kymmenien mikrometrien kokoisia kuvioita.

Ensimmäiset kokemukset kehitetyn ohutkalvotransistorien valmistusprosessin toimivuudesta ovat lupaavia. Toimivien transistorien aikaansaaminen käytetyllä itsekohdistuvalla rullalta-rullalle-valmistusprosessilla on kansainvälisesti merkittävä tulos. Tämä antaa VTT:lle erinomaiset lähtökohdat testata prosessilla koko ajan kehittyviä ohutkalvomateriaaleja, kehittää monimutkaisempia elektronisia piirejä, sekä testata erilaisia sovelluksia. Tavoitteena on kehittää teknologiaa yhä kypsemmäksi ja sitä kautta synnyttää uutta liiketoimintaa. VTT etsii parhaillaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään painettuja ohutkalvotransistoreja hyödyntäviä sovelluksia.

Ota yhteyttä