Sign In

VTT kehitti SinnoBoK-innovointityökalun ohjelmistomarkkinoille

28.6.2010

Ohjelmistoalan käsikirja ohjaa uudenlaisten liiketoimintamallien syntyyn

VTT:n kehittämä innovointityökalu on ohjelmistomarkkinoille suunnattu SinnoBoK (Software Innovation Body of Knowledge). Se on innovaatioratkaisuja tarjoava verkkoyhteisö SinnoBok.Org, jota ohjelmistoyritykset pystyvät hyödyntämään saavuttaakseen uusia innovaatioita liiketoiminta-alueellaan. Ohjelmistoalalla markkinatilanteet muuttuvat tulevaisuudessa yhä nopeammin, joten uusien liiketoimintamallien kehittämisen merkitys kasvaa entisestään.

VTT tutki, kuinka uudenlaisen liiketoiminnan keksinnöt sekä olemassa oleviin tuotteisiin liitettävät uudet innovaatiot syntyvät ohjelmistoalalla. Tutkimuksessa selvitettiin ohjelmistoalan innovaatioprosessia, sen avoimuutta sekä sitä, mistä ideat uusille innovaatioille tulevat ja miten niitä yrityksissä käsitellään. Tutkimuksen tuloksena syntyi SinnoBoK.Org-verkkoyhteisö. Se liittyy ohjelmistoalan yritysten liiketoiminnan malleihin, ja sitä kehitettiin läheisessä yhteistyössä belgialaisen Sirriksen (http://www.sirris.be/) kanssa.

Jatkuva uuden liiketoiminnan kehittäminen on elinehto ohjelmistoyrityksille, kun ohjelmistoalan markkinat ovat vaihtelevat ja kilpaillut. SinnoBoK kertoo, miten ohjelmistoja voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan kehittämisessä ja analysoi yritysten nykyisten innovaatioprosessien vahvuuksia ja haasteita. SinnoBoKilla voidaan kehittää ohjelmistoalan eri prosesseja sekä innovaatiotyökaluja, jolloin saavutetaan parempia tuloksia yrityksen liiketoiminnassa.

Ohjelmistoyritysten innovaatioprosesseja ja sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia innovaatiotyökalujen kehittämisessä ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti. SinnoBoK on suunnattu ohjelmistoalan yrityksille, mutta jatkossa sitä voidaan soveltaa myös muilla toimialoilla.

SinnoBoK-tutkimus on osa ITEI-hanketta (Information Technologies supporting the Execution of Innovation Projects). Yhteensä hankkeessa on mukana 29 eri organisaatiota. ITEI jatkuu kevääseen 2011 asti ja suunnitteilla on myös jatkohanke. SinnoBoKin pohjalta julkaistaan hankkeen edetessä myös kirja.

Lisätietoa hankkeesta:

SinnoBoK: www.sinnobok.org
ITEI -hanke: http://itei.vtt.fi/
SinnoBoK -esittelyvideo: http://www.youtube.com/watch?v=eglJKHJtnZ8

Ota yhteyttä