Sign In

VTT kehitti uusia menetelmiä videopalveluiden mobiilikäyttöön - hyvästit pätkivälle ja huonolaatuiselle videopalvelulle kännykässäsi

17.6.2013

 

VTT on kehittänyt uusia menetelmiä erityisesti mobiilikäyttöön suunnattujen videopalvelujen suorituskyvyn parantamiseksi langattomissa verkoissa. Uudet ratkaisut perustuvat videopalvelusta, verkosta ja kännykästä kerätyn informaation kattavaan hyödyntämiseen. Esimerkiksi kerättyjä laatu-, hinta- ja saatavuustietoja voidaan yhdistää ja soveltaa suoraan palvelun tehostamiseksi. Kuluttajalle videopalvelun toiminta ja saatavuus paranevat, ja käyttäjä voi hyötyä uusista menetelmistä myös taloudellisesti. Operaattorien ja palveluntarjoajien kannalta videopalvelun laatua voidaan parantaa ilman lisäverkkokapasiteetin rakentamista, jolloin asiakastyytyväisyyttä voidaan lisätä tehokkaasti ja edullisesti.

Langattomien verkkojen dataliikennemäärät ovat jatkuvassa ja voimakkaassa kasvussa. Jo nyt valtaosa liikenteestä on videonsiirtoa, ja sen osuuden on ennakoitu kasvavan edelleen lähitulevaisuudessa. VTT:n erikoistutkija Tiia Ojanperän väitöstyössä kehitetyt ratkaisut mahdollistavat videovirran mukauttamisen verkon tiedonsiirtokapasiteettiin niin, että käyttäjän kokema palvelunlaatu säilyy mahdollisimman hyvänä ja verkon tiedonsiirtoresursseja hyödynnetään tehokkaasti.

Kehitetyt mekanismit käyttävät monipuolisesti hyväkseen videosovelluksesta, verkosta ja kännykästä kerättyä informaatiota liittyen esimerkiksi videovirran palvelunlaatuvaatimuksiin ja verkon saatavuuteen. Tiedon kerääminen, välitys ja hyödyntäminen tehostavat nimenomaan suoratoistovideopalvelujen toimimista langattomissa verkoissa. Suoratoistovideopalvelulla tarkoitetaan palveluja, joissa videon esittäminen voi alkaa jo ennen kuin koko videotiedosto on vastaanotettu päätelaitteelle internetin välityksellä. Suoratoistovideota hyödynnetään esimerkiksi internetin välityksellä käytävissä videokonferensseissa ja televisio-ohjelmien ja elokuvien striimauspalveluissa.

Tehokkaampi tiedonsiirto myös ruuhkautuneessa verkossa

Nyt kehitettyjen menetelmien avulla videovirran siirtonopeuksia voidaan mukauttaa tehokkaammin tarpeen mukaan. Siten videopalvelun laatua voidaan parantaa myös tilanteissa, joissa langattoman linkin tiedonsiirtonopeus muuttuu yllättäen esimerkiksi ruuhkan takia. 

Uudet ratkaisut mahdollistavat myös moniverkkoympäristöjen tehokkaan käytön. Moniverkkoympäristöissä videopalvelun tiedonsiirtoa ja siten sen laatua voidaan parantaa optimoidun yhteydensiirron sekä usean verkon samanaikaisen käytön avulla. Jos nykyinen verkkoyhteys ei ole riittävä videopalvelun siirron kannalta, voidaan videopalvelun vastaanotto siirtää toiseen verkkoon tai käyttää videon vastaanottoon useampaa yhteyttä samanaikaisesti.

Taloudellista säästöä sekä kuluttajalle että palveluntarjoajalle

Uusien ratkaisujen myötä palvelun käyttäjä ja operaattori voivat vaikuttaa palvelujen verkkoyhteyksiin entistä enemmän. Esimerkiksi jos videopalvelua joudutaan käyttämään rahallisesti kalliin tai tiedonsiirtomäärältään rajoitetun verkkoyhteyden kautta, käyttäjä voi määritellä, että kyseisen verkkoyhteyden kautta vastaanotetaan ainoastaan mukautettua, huonompilaatuista videota täysilaatuisen sijaan. Jos palvelun käytön aikana käyttäjän saataville ilmaantuu edullisempia verkkovaihtoehtoja, voidaan palvelun vastaanotto siirtää automaattisesti johonkin niistä, jolloin videon katselua voidaan jatkaa täysilaatuisena.

Operaattoreille ja palveluntarjoajille videopalvelujen käyttäjien asiakastyytyväisyyden varmistaminen on tärkeää ja ajankohtaista alati kasvavien liikennemäärien kuormittamissa langattomissa verkoissa. Uusien menetelmien avulla asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa ilman lisäverkkokapasiteetin rakentamista. Palveluntarjoajat saavat lisäksi uusia mahdollisuuksia videopalveluja käyttävien sovellustensa tiedonsiirron kehittämiseen.

--

Diplomi-insinööri Tiia Ojanperän väitöskirja "Cross-layer Optimized Video Streaming in Heterogeneous Wireless Networks” tarkastetaan 19.6.2013 kello 12 Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa (Linnanmaa, OP-sali L 10).

Väitöskirja verkossa