Sign In

VTT keskittää tutkimusta markkinoiden kasvualueille

2.5.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintaympäristö ja markkinat olivat haasteelliset vuonna 2016. Sekä VTT:n suora valtionavustus että julkinen rahoitus Tekesiltä vähenivät merkittävästi. EU-hankkeiden ja asiakastoimeksiantojen liikevaihdot kuitenkin kasvoivat. Vuonna 2017 VTT:n toimintaa vauhdittaa haastelähtöisyyteen ja osaamiseen perustuva uudistettu strategia, jossa tutkimuksen suuntaamista ohjaavat markkinoiden kasvumahdollisuudet, VTT:n majakat.

"Teollisuuden uudistuminen, tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä ja kokonaisturvallisuus ovat kasvualueita, joille keskitämme tutkimustamme vastataksemme asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin", toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

VTT:n toimintaympäristö ja markkinat olivat vuonna 2016 haastavat. VTT:n suora valtionavustus laski 10 %, ja kilpailtu julkinen rahoitus Tekesiltä vähentyi 5 % edelliseen vuoteen nähden. VTT-konsernin kokonaistuotot – valtionavustus ja liikevaihto yhteensä – olivat 269 milj. euroa ja laskivat kuitenkin vain yhden prosentin, sillä emoyhtiö VTT kasvatti EU-hankkeiden liikevaihtoa 12 % ja asiakastoimeksiantojen liikevaihtoa 2 %. VTT-konsernin liiketulos oli -0,2 milj. euroa.

Vastatakseen toimintaympäristön muutoksien tuomiin haasteisiin VTT käynnisti vuonna 2016 strategian päivityksen. Uudistetun strategian ytimessä on kaksi asiaa: haastelähtöisyys ja erinomainen teknologinen ja tutkimuksellinen osaaminen.

"Haastelähtöisyys tarkoittaa sitä, että kaiken, mitä VTT tekee, tulee johtaa siihen, että jokin yritys, teollisuussektori tai yhteiskunnan osa-alue saa suoraa hyötyä osaamisestamme. VTT:n vaikuttavuus syntyy, kun yritykset kasvattavat liikevaihtoaan tai työllistävät enemmän ihmisiä osaamisemme ja työmme avulla. Vaikuttavuutta on myös, kun yhteiskunnassa hyvinvointi lisääntyy tutkimustuloksiin pohjautuvien parempien päätösten myötä", kuvaa toimitusjohtaja Antti Vasara VTT:n toiminnan tavoitteita.

VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Tämä tehtävä on Suomen nykyisessä hitaan kasvun vaiheessa korostetun tärkeä. Elinkeinoelämä tarvitsee tuote- ja palvelukonsepteja, joista löytyvät uuden kasvun siemenet. Lisäksi elinkeinoelämä ja päätöksentekijät tarvitsevat näkemystä ja tukea laaja-alaisten systeemisten muutosten tekemiseen yhteiskunnassa.

Vuoden 2017 alussa julkisuudessa on ollut positiivisia signaaleja siitä, että Suomen talouden odotetaan hieman kasvavan tulevaisuudessa globaalin talouden vanavedessä. Suomeen on tulossa myös merkittävää uutta kansainvälisten yritysten tutkimus- ja valmistustoimintaa. Lisäksi hallitus on indikoinut tarpeen lisätä rahoitusta innovaatiotoiminnalle. Uskoa suomalaiseen innovaatiotoimintaan osoittaa myös mm. se, että VTT Ventures Oy:n hallinnoimiin spin off -yrityksiin tehtiin ennätysmäiset 18 milj. euron sijoitukset vuonna 2016.

"Olemme enenevässä määrin solmukohta verkostossa, jossa on mukana yliopistoja, start-upeja, pk-yrityksiä ja suuria yrityksiä – sekä suomalaisia että kansainvälisiä. Kehitämme jatkossa rooliamme suuntaan, jossa tarjoamme alustan yrityksille innovoida ja pystymme tukemaan niiden toimintaa sekä oman osaamisemme, tutkimusympäristöjemme että kumppaniemme avulla", linjaa Antti Vasara.

VTT:n vuosikertomus: http://www.vtt.fi/tietoa-meistä/esittelymateriaali/vtt-katsaus/vtt-n-vuosikertomus-2016
VTT-katsaus 2016 (pdf): http://www.vtt.fi/Documents/vtt_tietoa_meista/esittelymateriaalit/vtt_katsaus/vtt_katsaus_2016.pdf
VTT:n strategia: http://www.vtt.fi/tietoa-meistä/strategia