Sign In

VTT kokosi tiedot tärkeimpien Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksista

19.5.2016

Puuhake puupelletit VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT julkaisi yhteenvedon puun, turpeen, kivihiilen, peltobiomassojen, eläinperäisten tähteiden, kierrätyspolttoaineiden, lietteiden, maakaasun, biokaasun sekä mineraali- ja bioöljyjen keskeisistä ominaisuuksista. Yhteenvetoa voivat hyödyntää erityisesti voimalaitokset, polttoaineiden tuottajat, laitevalmistajat sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Julkaisu esittelee polttoaineiden tärkeimmät ominaisuudet, joita ovat lämpöarvo, polttoaineen kemiallinen koostumus (elementaarianalyysi), kosteus, tuhkapitoisuus, tuhkan koostumus ja sulamiskäyttäytyminen, tiheys, jauhautuvuus, viskositeetti sekä muut käsittelytekniset ominaisuudet.

Julkaisussa annetaan ohjeet kiinteiden biopolttoaineiden näytteenottoon sekä kuvaillaan tärkeimmät polttoaineiden laadun analysointimenetelmät ja niissä käytettävät standardit.  Lopuksi vertaillaan polttoaineiden ominaisuuksia sekä kuvataan niiden vaikutuksia polttoon ja kaasutukseen.

Liikennepolttoaineita ei käsitellä julkaisussa ja teollisuuden prosessikaasut vain hyvin lyhyesti. Kotimaisten polttoaineiden osalta kuvataan myös polttoaineiden tuotantotekniikkaa ja potentiaaleja.

Julkaisun sisältämät tiedot perustuvat tutkimuslaitosten ja yritysten kirjallisiin lähteisiin sekä VTT:n analyysilaboratorioiden määrityksiin.

 

VTT Technology -sarjan julkaisu verkossa:
Alakangas, E., Hurskainen, M., Laatikainen-Luntama, J. & Korhonen, J. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Technology 258, 229 s.+ liitteitä 35 s. http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T258.pdf

 

MEDIAMATERIAALI: Kuva julkaisun kannesta

(Klikkaamalla suurempi kuva ja hiiren oikealla tallenna.)

Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Technology 258
 

Ota yhteyttä