Sign In

VTT-konsernin vuoden 2015 taloudellinen tulos tyydyttävä

30.3.2016

Kotimaisen teollisuuden tilauskannan lasku huolestuttavaa

VTT-konsernin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 184,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen liikevaihdon lisäksi konsernin emoyhtiö hyödynsi tuloksellisesti tutkimustoiminnassaan valtion budjettirahoitusta 84,5 miljoonaa euroa.

Konsernin kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla, vaikka julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset vaikuttivat konsernin emoyhtiön toiminnan volyymiin myös tilikaudella 2015. Konsernin ensimmäisen tilikauden tulos oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Vuosien 2014 ja 2015 aikana toteutetut säästö- ja sopeutustoimenpiteet ovat osaltaan pehmentäneet julkisen tutkimusrahoituksen leikkausten taloudellista vaikutusta. Sopeutustoimien seurauksena toiminnan volyymi supistui henkilötyövuosina mitattuna n. 11 % vuoteen 2014 verrattuna.

Markkinoiden ja talouskasvun näkymät ovat olleet haastavat, mikä on viime vuosina heijastunut myös VTT:n toimintaympäristöön. Kehitys on ollut maltillista osalla kotimaan tutkimusmarkkinoita, sen sijaan ulkomainen tutkimuskysyntä on ollut kasvussa.  Yritystoimeksiantojen määrä ja osuus liikevaihdosta kasvoivat viime vuonna. Vaikka kotimaisten yritysten tuotot olivat n. miljoona euroa edellistä vuotta pienemmät, kasvoi emoyhtiön ulkomaan tutkimustoiminnan laskutus yli kaksi miljoonaa euroa.

Laskusuuntaisen valtionrahoituksen vuoksi VTT:n on kasvatettava entistäkin voimakkaammin yritystoimeksiantojen ja erityisesti ulkomaan laskutuksen osuutta. VTT on myös tukenut suomalaisen kansantalouden kilpailukykyä vahvistamalla tutkimustaan hallitusohjelman mukaisilla painopistealueilla: digitalisaatio, cleantech, biotalous sekä hyvinvointi ja terveys.

Investoinnit kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin tutkimustiloihin, kuten viime vuonna käyttöön otettuun Bioruukkiin ja valmistumisvaiheessa olevaan Ydinturvallisuustaloon, ovat merkittävät. Tutkimusinfrat tuovat innovaatiohyötyjä suoraan asiakkaiden ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn lisäten siten yhteiskunnan hyvinvointia.

VTT on menestynyt hyvin kilpaillessaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2015 VTT:llä oli käynnissä 445 kansainvälistä tutkimushanketta. VTT:n määrätietoinen panostaminen Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäiseen hakukierrokseen säilytti VTT:n aseman suurimpana yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen saajana Suomessa.

"Tämän rahoitusmuodon ja monikansallisten tutkimusverkostojen merkitys korostuvat tulevaisuudessa. EU-rahoituksen saaminen kuitenkin edellyttää riittävää oman rahoituksen osuutta, joten säilyttääkseen asemansa merkittävänä toimijana EU-tasolla VTT:n on turvattava rahoituspohjansa", VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara korostaa.

VTT on vahvasti rakentamassa uutta kasvua Suomeen myös yritystoiminnan kautta. VTT:n IPR-tuotot ylsivät 2,8 miljoonaan euroon. VTT Ventures Oy:n spin off -yritysportfoliossa oli 21 yhtiötä, jotka keräsivät vuonna 2015 uusia pääomia noin 8,2 miljoonaa euroa.