Sign In

VTT koordinoi Suomen ensimmäisen EU:n Concerto-mallikaupungin toteuttamisen

29.4.2010

Lapuasta energiatehokkuuteen tähtäävä mallikaupunki

EU tukee kestävän energian mallikaupungin toteuttamista Lapualla viisi vuotta kestävässä Solution-projektissa. Tavoitteena on nostaa kaupungin energiaomavaraisuutta sekä lisätä energiatehokkuutta uusien ratkaisujen sekä energiaintegrointien ja -hallinnan avulla. Uusiutuvia energialähteitä tullaan hyödyntämään projektissa monipuolisesti ja innovatiivisesti. Myös energiatehokas rakentaminen ja rakennusten saneeraus saavat malliratkaisunsa Lapualla.

 

Solution-projekti kuuluu EU:n seitsemännen puiteohjelman kokonaisiin yhdyskuntiin kohdistuviin Concerto-hankkeisiin. Euroopassa on lähes 50 Concerto-malliyhdyskuntaa, ja nyt Lapualle rakentuu ensimmäinen suomalainen. Concerto-hankkeille on tyypillistä, että demonstraatiorakentamisen ohella tutkimukseen ja innovaatioon sekä tiedotukseen ja koulutukseen panostetaan koko projektin ajan. Concerto-kaupunkien yhteiset verkkosivut ovat osoitteessa www.concertoplus.eu

Lapuan kaupungin ja VTT lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistuvat energiahallintajärjestelmien kehittäjänä Schneider Electric Finland sekä paikallisena organisaattorina Thermopolis Oy.

Lapualla tehtävät energiainvestoinnit ovat yli 20 miljoonaa euroa, ja niiden toteutukseen osallistuvat kaupungin lisäksi suomalaiset rakentajat ja investoijat. VTT tutkimus- ja koordinointityön budjetti on lähes miljoona Euroa, ja päätehtävänä on uuden energiateknologian käyttöönoton tukeminen ja energian tuotannon ja kulutuksen integrointi.

Projektin aikana laajennetaan paikalliseen energiaan perustuvaa kauko- ja aluelämmitystä eri tasoilla ja keinoilla. Kaukolämpöverkon ulkopuolelle rakennettaville uusille matalaenergian pientaloalueille toteutetaan esimerkiksi keskitetty lämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää joenpohjan sedimenttilämpöä. Yksittäisissä kiinteistöissä hyödynnetään lisäksi aktiivisesti aurinkoenergiaa. Hakkeen kaasutukseen perustuva CHP-laitos tuottaa pienteollisuusalueelle sähköä, lämpöä ja polttokaasua. Suuremman teollisuuslaitoksen energiantarve peitetään biokaasulaitoksen CHP-energialla. Tuulienergiapuisto perustetaan kaupungin läheisyyteen sisämaaympäristöön.

EU:n Solution-projektiin osallistuvat kaupunki-partnereina Lapuan ohella Cernier Sveitsissä, Hartberg Itävallassa ja Hvar Kroatiassa. Lisäksi Slovenia on mukana tarkkailijan roolissa.

 

Ota yhteyttä